องค์การอนามัยโลก (WHO) มีเป้าหมายว่าจะกำจัดโรคหัดจากยุโรปภายในปี 2020 แต่ก็มีปัญหาว่า หลายเมืองมีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำ และไวรัสหัดก็แพร่กระจายข้ามพรมแดนอย่างรวดเร็ว เช่นในโรมาเนีย อิตาลี ออสเตรีย

องค์การอนามัยโลกระบุว่า ตัวเลขของผู้ป่วยโรคหัดในยุโรปมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยช่วงครึ่งปีแรกนี้ มีผู้ป่วยทั้งสิ้น 41,000 ราย ถือว่าเป็นปีที่สถิติผู้ป่วยสูงที่สุดในรอบสิบปี ในปีนี้มีผู้เสียชีวิตจากโรคหัดแล้วอย่างน้อย 37 คน ที่ผ่านมา จำนวนผู้ป่วยรายปีสูงที่สุด คือปี 2017 ซึ่งมีผู้ป่วย 23,927 ราย ส่วนปีก่อนหน้านี้มีเพียง 5,273 ราย

ผู้ป่วยราวครึ่งหนึ่ง หรือราว 23,000 ราย อยู่ในยูเครน ซึ่งพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศเกิดสงครามกลางเมือง มีการสู้รบกับรัฐบาลโดยมีรัสเซียหนุนหลังมาแล้ว 4 ปี จนทำให้มีผู้เสียชีวิต 10,000 คน ส่วนฝรั่งเศส จอร์เจีย กรีซ อิตาลี รัสเซีย และเซอร์เบีย ก็มีผู้ติดเชื้อหัดมากกว่า 1,000 คนในปีนี้
โรคหัด เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสที่แพร่กระจายผ่านทางอากาศจากการไอหรือจาม สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน ซึ่งมีใช้มาตั้งแต่ทศวรรษ 1960 แต่ทางการกล่าวว่า ถ้าจะยุติการแพร่ระบาดได้ก็ต้องมีอัตราการฉีดวัคซีนอย่างน้อยที่สุด 95%

การตั้งคำถามต่อวัคซีนยังคงมีสัดส่วนที่สูงในหลายประเทศของยุโรป ขบวนการที่ตั้งคำถามกับวัคซีนเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่รณรงค์เรื่อง “ทางเลือกของพ่อแม่” ตัวเลขของผู้ที่ไวต่อการเป็นโรค (susceptible to the disease) ทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีมากขึ้น เพราะพวกเขาไม่ได้รับวัคซีน

“นี่เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยการฉีดวัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) สองครั้งเท่านั้นเอง แต่เรากลับเห็นผู้ป่วยโรคหัดในทุกกลุ่มอายุ” มาร์ค มัสแคต (Mark Muscat) เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ด้านการป้องกันโรคด้วยวัคซีนประจำองค์การอนามัยโลกในยุโรปกล่าว

ความมั่นใจในวัคซีน MMR ลดลงหลังจากที่มีการตีพิมพ์งานวิจัยเมื่อปี 1998 ที่เชื่อมโยงวัคซีนเข้ากับออทิสติก แต่ต่อมางานวิจัยนี้ถูกถอดออก เมื่อผู้เขียนไม่ได้ระบุไว้ว่าตนเองได้รับเงินมาให้นำเสนอความเสียหายของวัคซีน อย่างไรก็ตาม ความแพร่หลายของแนวคิดที่ไม่ฉีดวัคซีน ทำให้ภูมิคุ้มกันต่อโรคเหล่านี้ต่ำเกินไปในหลายพื้นที่ทั่วโลก

อย่างไรก็ดี อิตาลีเริ่มออกกฎหมายใหม่ที่บังคับให้พ่อแม่ต้องฉีดวัคซีนให้ลูกเพื่อป้องกันโรคหัดและโรคในเด็กอื่นๆ อีก 9 โรค โรมาเนียก็ผ่านกฎหมายแบบเดียวกันนี้ รวมทั้งปรับพ่อแม่ที่ไม่ฉีดวัคซีนให้ลูก

อาการของโรคหัดจะเริ่มจากไข้สูง และมีผื่นแดงบนใบหน้าและคอ จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก หัดเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เด็กเล็กเสียชีวิต

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ส.ค. หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการเฝ้าระวังโรคและเพิ่มภูมิคุ้มกันป้องกันโรคหัดจากการระบาด “เราเห็นการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและระบาดในวงกว้างขึ้น เราขอเรียกร้องให้ทุกประเทศหามาตรการที่เหมาะสมเพื่อหยุดการแพร่กระจายของโรค” นายแพทย์ซูซานนา จากับ (Zsuzsanna Jakab) ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก ภูมิภาคยุโรปกล่าว  

 

ที่มา:

ที่มาภาพ: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Tags: , , ,