สิบปีที่ผ่านมา พิเชษฐ กลั่นชื่น นักออกแบบท่าเต้นร่วมสมัย และศิลปินรางวัลศิลปาธร แห่งคณะ Pichet Klunchun Dance Company ยังคงเดินหน้าต่อยอดองค์ความรู้ นำนาฏศิลป์ไทยมาปรับใช้เพื่อคิดค้นงานใหม่ๆ อยู่เสมอ แม้ที่ผ่านมาชื่อของเขาจะถูกตีตราว่าเป็น ‘นักทำลายวัฒนธรรมอันดีงาม’ มาตลอด

หากลองขยับมองภาพกว้างในระดับสังคม สายพานแห่งประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาที่ยังคงดำเนินอยู่ของทุกสาขา ล้วนต้องเคยมีผู้ลุกขึ้นยืนตั้งคำถามกับความเชื่อแบบเดิมๆ กล้ารื้อถอนความคิด หวังนำพาไปสู่สิ่งใหม่ จนเกิดกระแสต่อต้านและแปะป้ายให้เป็นผู้ร้าย

ไม่ต่างอะไรกับการขับเคลื่อนของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อสังคมในขณะนี้ คำถามที่ไม่เคยมีใครคิดหรือกล้าถามเกิดขึ้นมากมาย มุ่งตรงไปยังกลุ่มผู้มีอำนาจเดิมในสังคมที่เป็นผู้กุมอดีตและกุมบังเหียนอนาคตของพวกเขาไว้ในมือ ซึ่งสุดท้าย เวลาจะเป็นผู้ตัดสินว่าจะอยู่ข้างอดีตหรืออนาคตที่ลุกขึ้นมาท้าทาย

https://youtu.be/s19dliczRg0

Tags: , , , , , ,