“ถ้ายังไม่มีการแก้ปัญหาใดๆ ทั้งสถานการณ์โควิด ทั้งการเรียนออนไลน์ เชื่อว่าต่อไป คนทนไม่ไหวแน่นอน อาจจะไม่ใช่ทนไม่ไหวเชิงที่ออกมาต่อสู้ ออกมาเรียกร้อง แต่ภาพที่เห็นคือคนกำลังหมดไฟไปทีละคน”

ภาคการศึกษาของประเทศไทยถูกท้าทายเป็นอย่างมากในการจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิด-19 เพราะการเรียนในรูปแบบปกติถูกมองว่ายังไม่ปลอดภัย เนื่องจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นสถานที่ที่มีการรวมตัวหนาแน่น ช่วงที่ผ่านมาจึงต้องมีการปรับการเรียนการสอนมาเป็นรูปแบบออนไลน์ ที่แม้จะปลอดภัย แต่ก็ต้องแลกมาด้วยคำถามอีกหลายข้อ โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพของระบบการเรียนออนไลน์

The Momentum ชวน ‘เมนู’ – สุพิชฌาย์ ชัยลอม นักเคลื่อนไหวทางสังคม และนักศึกษาปี 1 สาขา คอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต ผู้สนใจในประเด็นการศึกษา มาพูดคุยถึงชีวิตของการเป็นนิสิตใหม่ในยุคโควิด และปัญหาจากการเรียนออนไลน์ ที่สะท้อนถึงการจัดการบริหารที่ล้มเหลวของ ‘ผู้ใหญ่’ ในสังคมไทย ซึ่งกำลังก่อให้เกิดอาการ ‘หมดไฟ’ ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษามากขึ้นเรื่อยๆ

Tags: , , , ,