ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เด็กนักเรียนและคุณครูมากมายต้องปรับตัวมาเรียนออนไลน์ที่บ้านเป็นเวลาเกือบ 1 ปีการศึกษาแล้ว หลายฝ่ายมองว่าการเรียนออนไลน์นั้นไม่ได้มีคุณภาพเทียบเท่าการเรียนในห้องเรียนปกติ เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป การขาดหายไปของเพื่อนๆ ซึ่งไม่สามารถทดแทนผ่านช่องทางออนไลน์ได้

ดังนั้น เหล่าคุณครูต่างพยายามปรับตัวเรื่องการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ เพื่อให้เด็กๆ ยังคงได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเทียบเท่าเดิมได้มากที่สุด แม้ว่าจะต้องกลายเป็นอะไรที่มากกว่า ‘คุณครูปกติ’

The Momentum พูดคุยกับคณะครูของโรงเรียนสุเหร่าใหม่ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ พวกเขาคิดค้นวิธีการสอนแบบใหม่ ด้วยการทิ้งภาพครูธรรมดาๆ ออกไป หันมาแปลงโฉมเป็นตัวละครแฟนตาซีตามวิชาที่ตัวเองสอน พร้อมใช้เทคโนโลยีเพื่อดึงดูดให้เด็กๆ มีกำลังใจ อยากตื่นเช้ามาเข้าเรียนในทุกวัน แม้ว่าจะเป็นการเรียนทางออนไลน์ก็ตาม

https://youtu.be/7OX5e30O8to

Tags: , , , , ,