บทสนทนาว่าด้วยการ ‘เปลี่ยนผ่าน’ ของพรรคเพื่อไทยที่มองผ่านสายตาของ ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ว่าในตอนนี้พรรคเพื่อไทยยังคงยึดหลัก ‘หัวใจคือประชาชน’ เหมือนเดิมหรือไม่ เพราะนี่คือส่วนหนึ่งของแนวทางในอนาคตที่วางแผนไว้ เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยที่มั่นคง เห็นได้จากการที่เธอกล่าวไว้ว่า “การที่เราจะทำให้ประชาธิปไตยโตขึ้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ ต้องเกิดขึ้นจากฐานรากที่เข้มแข็งของประชาชน”

Tags: , , , , , ,