“พอยิ่งได้ลองเดินในกรุงเทพฯ ผมยิ่งเข้าใจปัญหามากขึ้นนะ แล้วที่มันคับแค้นกว่าคือเราสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ แต่ไม่มีโอกาสได้ทำ”

“ดังนั้นวันนี้ผมจึงไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นผู้สมัครนะ แต่คิดว่าตัวเองเป็นผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ ไปแล้ว เพราะถ้าคิดว่าเป็นผู้สมัครก็จะไปสวัสดี ไปหาเสียงอะไรแบบนั้น แต่ตอนนี้คิดว่าไปทำงานแล้ว เจอปัญหาอะไรก็ใช้เวลาอยู่ตรงนั้นนานมาก ต้องไปดูถึงต้นตอปัญหา แล้วมาคิด วาด ออกแบบ ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรให้ผู้คนหมดทุกข์ได้ทันทีในวันนี้”

หลังลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หรือ ‘พี่เอ้’ ก็เริ่มกิจกรรมทางการเมืองของตน ด้วยการลงพื้นที่ รับฟังปัญหาจากประชาชน เพื่อหวังแก้ปัญหาและเปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้เป็น ‘เมืองสวัสดิการ-ทันสมัย-ต้นแบบอาเซียน’ สามคำนี้ที่เขากล่าวว่า “บอกบุคลิกของผมชัดเจนมาก”

Close-Up สนทนากับ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ถึงทิศทางของตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ตำแหน่งที่เขาใฝ่ฝันมาตลอด 30 ปี รวมถึงประเด็นร้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเขา ทั้งการสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ การถูกตรวจสอบทรัพย์สิน และวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหากรุงเทพฯ โดยใช้ความรู้ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี

Tags: , , , ,