“พวกเราไม่ได้ต้องการสิทธิหรือกฎหมายที่มากไปกว่าเพศอื่นเลย เราแค่ต้องการสิ่งที่เหมือนกับที่คนอื่นได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ไม่ได้ต้องการจะอยู่เหนือเพศใดๆ หรือต้องการเยอะกว่าทุกสิ่ง เราขอแค่ให้มันเท่ากันจริงๆ” เสียงหนึ่งจากขบวนไพรด์พาเหรด

เมืองไทยคือสวรรค์ของ LGBTQ+ จริงไหม?

เกิดเป็นกลุ่มคนผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศนี้ลำบากหรือเปล่า?

กฎหมายหรือนโยบายอะไรที่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศอยากผลักดันให้เกิดขึ้น

ในช่วงเวลาของ Pride Month ในขณะที่ความหวังอย่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมผ่านวาระแรก The Momentum ชวนฟังเสียง LGBTQ+ ที่งานนฤมิตไพรด์ 2022 ขบวนไพรด์พาเหรดอย่างเป็นทางการครั้งแรกของกรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา ผ่านหลากคำถามและหลายคำตอบที่ช่วยสะท้อนความรู้สึกและความต้องการของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ

“ทุกคนมีสิทธิที่จะรักกัน ทุกคนมีสิทธิที่จะแต่งงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่าจะกับใครก็ตาม เราอยากให้ประเทศไทยมองทุกคนเป็นคนเท่ากัน ไม่ใช่มองเรื่องเพศ คือเลิกมองเรื่องเพศไปเลย ไม่ต้องไประบุว่า LGBTQ+ คืออะไร มองทุกคนเป็นคนก่อนแล้วทำกฎหมายให้ทุกคนเป็นคนเท่ากัน”