ายใต้สโลแกน ‘ทำน้อยได้มาก’ ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนล่าสุด ได้ผลิดอกออกผลมากถึง 216 นโยบาย ซึ่งมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมถึง 34 นโยบาย โดยผู้ที่รับผิดชอบคือ พรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ผู้ผันตัวเองจากการเมืองระดับประเทศสู่ท้องถิ่น ในฐานะคณะที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ความรับผิดชอบเรื่อง ‘สิ่งแวดล้อม’ คงไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะระยะเวลา 4 ปี อาจไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน แต่พรพรหมมองว่านี่คือความท้าทายและเป็นความหวังใหม่ๆ ที่เขาตั้งใจแบกรับ เพื่อเปลี่ยนเรื่องสิ่งแวดล้อมจาก ‘ความหวัง’ ให้กลายเป็น ‘ความจริง’ ในอนาคต โดยมีจุดเริ่มต้นต่อจากนี้

ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ The Momentum ชวน พรพรหม วิกิตเศรษฐ์ พูดคุยกันแบบถึงแก่นของ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่คน กทม. กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ทั้งเรื่องพื้นที่สาธารณะในเมือง การกำจัดขยะ ฝุ่นควัน ไปจนถึงเรื่องภาวะโลกร้อน และเส้นทางข้างหน้าที่เขากำลังวางไว้ให้กับอนาคตของสิ่งแวดล้อมสำหรับคนกรุง

Tags: ,