“เทศกาลไพรด์มันมีมากกว่างานปาร์ตี้ มันไม่ใช่ฮอลิเดย์หรือแคมเปญของบริษัทเพื่อหาเงิน หรือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด แต่ไพรด์เป็นการสร้างการตระหนักรู้ ว่าสุดท้ายแล้ว ความเท่าเทียมและไพรด์มันคืออะไร” นี่คือคำกล่าวของ ‘เขื่อน’ – ภัทรดนัย เสตสุวรรณ ในวาระ Pride month

การขับเคลื่อนประเด็น LGBTQ+ สามารถสะท้อนปัญหาได้อีกหลายแง่มุม ทั้งเรื่องคนพิการ การเหยียดสีผิว และการเลือกปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเกิดคนหนึ่งบอกว่าเขาเลือกที่จะสนับสนุนการเหยียดสีผิว แต่ไม่สนับสนุนการเลือกปฏิบัติ ความไม่เท่าเทียมทางเพศของ LGBTQ+ หรือไม่สนับสนุนเรื่องคนพิการ สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่ความเท่าเทียมอยู่ดี ความเท่าเทียมที่แท้จริงคือทุกคนเกิดมามีสิทธิ์ มีเสียง มีทางเลือกเท่ากัน

อ่านบทสัมภาษณ์ “เราไม่ได้มีปัญหา สังคมต่างหากที่มีปัญหากับเรา” ทาง https://themomentum.co/theframe-koendanai

Tags: , , , , , , , , , , ,