The Momentum ชวน ‘เฌอเอม’ – ชญาธนุส ศรทัตต์ นางแบบและนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน ผู้ถูกเรียกว่าเป็นพวก ‘สามกีบ’ และพวก ‘ชังชาติ’ หาความหมายของความเป็นชาติ ความเป็นไทย และประชาธิปไตย ว่าในอุดมคติของเธอ ‘ชาติ’ ควรเป็นอย่างไร ‘คนดี’ คือคนดีแบบไหน และ ‘คุณค่า’ ของความเป็นชาติแบบไทยๆ คืออะไร

Tags: , , ,