การอภิปรายเรื่องงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 3.37 หมื่นล้านบาท ของ เบญจา แสงจันทร์ ส.ส.พรรคก้าวไกล เมื่อคืนวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา กลายเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของรัฐสภาไทย ที่กล้าพูดเรื่องนี้ในการอภิปราย พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565

ข้อเสนอของเบญจามีตั้งแต่ให้เลิก ซ่อนงบประมาณที่มี นามสกุลกลุ่มนี้ในหน่วยงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชของกองทัพอากาศ หรือโครงการอนุรักษ์แนวปะการังของกองทัพเรือ ซึ่งเมื่อมีชื่อห้อยท้ายว่าเป็น ‘โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ’ ก็กลายเป็นว่าไม่มีใครกล้าตรวจสอบ ไม่มีใครกล้ายุ่งเกี่ยว หรือการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติปีละหลักร้อยล้านก็กลายเป็นเรื่อง ฟุ่มเฟือยซึ่งส่งผลเสียกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรง

เพราะฉะนั้น เพื่อให้ประชาชนเลิกวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหาย งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ควรต้องตรวจสอบได้ทั้งหมด และอะไรที่ฟุ่มเฟือยก็ถึงเวลาที่ต้องยกเลิก เพื่อรักษาพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับสังคมสมัยใหม่ได้

“เราคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่กล้าหาญ ไม่ใช่เรื่องที่เสี่ยงอะไร เป็นเรื่องปกติ ที่เราควรต้องพูดให้เป็นเรื่องปกติในสังคมไทย และพูดถึงได้ในสภา”

อ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มทาง https://themomentum.co/closeup-benja

Tags: , , , ,