มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปลี่ยนหอพักส่วนหนึ่งให้กลายเป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อรับรองผู้ป่วยโควิด-19 ที่เริ่มมีอาการดีขึ้น โดยนอกจากมีแพทย์ที่ดูแลอาการของผู้ป่วยแล้ว ยังมีนักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์​ เข้ามาช่วยดูด้านจิตใจและเตรียมพร้อมชุมชนที่พวกเขาจะกลับไป จึงเกิดเป็นการรักษาแบบบูรณาการ ดูแลคนไข้อย่างรอบด้าน

ล่าสุด โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกับสถาบันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) ออกแอปพลิเคชัน ‘clicknic’ ให้บริการปรึกษาผู้คิดว่ามีความเสี่ยง และติดตามอาการผู้รักษาที่หายแล้ว ผ่านระบบวิดีโอคอล เพื่อช่วยคลายความกังวลของประชาชน รวมถึงช่วยคัดกรองผู้ป่วยก่อนมาถึง และเตรียมพร้อมให้แพทย์ก่อนทำการตรวจ

Tags: , , , ,