จากรายงานการจัดอันดับประเทศที่น่าไปเที่ยวมากที่สุดในโลกประจำปี 2019 โดย World Economic Forum (WEF) ปรากฏว่าอันดับหนึ่งได้แก่สเปน ซึ่งยังยึดเก้าอี้แชมป์ได้จากปีที่ผ่านมา ตามมาด้วยฝรั่งเศสเป็นอันดับสอง และเยอรมนีเป็นอันดับสาม ส่วนประเทศที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ เยเมน ชาด และไลบีเรีย 

รายงานชิ้นนี้มีการวัดผลผ่านการให้คะแนนในด้านต่างๆ ทั้งธุรกิจการท่องเที่ยว ความปลอดภัย สุขภาวะ ความยั่งยืน การเดินทาง การบริการ ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ รวมทั้งหมด 14 ด้านด้วยกัน แต่ละรายการมีประเด็นการพิจารณาแยกย่อยลงไปอีก ซึ่งในครั้งนี้ มีการจัดอันดับทั้งหมด 140 ประเทศด้วยกัน

ในด้านภาพรวมจะเห็นว่า ประเทศในแถบภูมิภาคยุโรปและยูเรเซีย เป็นกลุ่มประเทศที่ได้คะแนนและอันดับสูงในการจัดอันดับครั้งนี้ ตามมาด้วยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ และแอฟริกาในแถบทะเลทรายซาฮารา

เมื่อพิจารณาแต่ละภูมิภาค เริ่มจากภูมิภาคอเมริกา พบว่าได้คะแนนการแข่งขันด้านราคาและสุขภาวะ เกิน 5 คะแนนทั้งสองด้าน โดยประเทศที่ได้คะแนนสูงสุดในภูมิภาคนี้คือ สหรัฐอเมริกา ตามมาด้วยแคนาดา และเม็กซิโก ส่วนประเทศที่ได้คะแนนต่ำสุดก็คือ เฮติ เวเนซูเอลา และปารากวัย

ในขณะที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คะแนนด้านสุขภาวะก็ได้คะแนนเกิน 5 เช่นกัน และโดดเด่นมากในเรื่องการแข่งขันด้านราคา ที่ได้คะแนนสูงสุดจากทุกภูมิภาคที่ 5.8 นอกจากนี้ หมวดหมู่ที่โดดเด่นยังมีด้านความปลอดภัย โดยประเทศที่ได้คะแนนสูงสุดในภูมิภาคนี้คือ ญี่ปุ่น ตามมาด้วย ออสเตรเลีย และจีน ตามมาด้วยฮ่องกงเป็นอันดับ 4 ส่วนประเทศที่ได้คะแนนต่ำสุดก็คือ ปากีสถาน บังคลาเทศ และเนปาล

สำหรับภูมิภาคยุโรปและยูเรเซียได้คะแนนในเรื่องสุขภาวะสูงสุดถึง 6.2 และเป็นสาขาเดียวในทุกภูมิภาคที่ได้คะแนนเกิน 6 ตามมาด้วยความปลอดภัย การแข่งขันทางด้านราคา และทรัพยากรบุคคล ตลาดแรงงานที่ยังได้คะแนนเกิน 5 อยู่ โดยประเทศที่ได้คะแนนสูงสุดในภูมิภาคนี้คือ สเปน ตามมาด้วย ฝรั่งเศส และเยอรมนี ส่วนประเทศที่ได้คะแนนต่ำสุดก็คือคีร์กีซสถาน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา และทาจิกิสถาน

ภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ได้คะแนนการแข่งขันทางด้านราคาสูงถึง 5.7 ตามมาด้วยความปลอดภัย และสุขภาวะ โดยประเทศที่ได้คะแนนสูงสุดในภูมิภาคนี้คือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตามมาด้วยกาตาร์และอิสราเอล ส่วนประเทศที่ได้คะแนนต่ำสุดก็คือ เยเมน แอลจีเรีย และเลบานอน

ภูมิภาคสุดท้ายคือแอฟริกาและประเทศในแถบทะเลทรายซาฮารา ที่มีคะแนนเกิน 5 เพียงเรื่องเดียวก็คือการแข่งขันทางด้านราคา ในขณะที่ความปลอดภัยได้ 5.0 หมวดที่ได้คะแนนต่ำสุดคือเรื่องทรัพยากรวัฒนธรรมและธุรกิจการท่องเที่ยวที่ได้เพียง 1.3 ต่ำที่สุดจากทุกภูมิภาค โดยประเทศที่ได้คะแนนสูงสุดในภูมิภาคนี้คือคือ มอริเซียส แอฟริกาใต้ และเซเชลส์ ส่วนประเทศที่ได้คะแนนต่ำสุดก็คือ ชาด ไลบีเรีย และบุรุนดี

และสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือทุกภูมิภาคได้คะแนนในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรวัฒนธรรมและธุรกิจการท่องเที่ยวต่ำเหมือนกันหมด

สำหรับประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 31 ของโลก และอันดับที่ 9 ของภูมิภาค โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้น 4.5% เพิ่มขึ้นสามอันดับจากปี 2017 โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้น 2.6 คะแนน

ข้อมูลจาก

  • https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2019

  • http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf

  • https://hypebeast.com/2019/9/worlds-best-country-to-travel-2019-tourism-report-world-economic-forum

Tags: ,