งานฟุตบอลประเพณี จุฬา-ธรรมศาสตร์ ได้รับ-ส่งไม้เป็นทอดๆ ต่อเนื่องมายาวนานถึงปีที่ 73 แล้ว ทุกปี สังคมตั้งหน้าตั้งตารอดูความสร้างสรรค์ สวยงาม และแสบสันต์จากนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในส่วนของขบวนล้อการเมือง/สะท้อนสังคม

The Momentum สัมภาษณ์ผู้นำนักศึกษา ได้แก่ เฟม – ณัฏฐนิช บุญเรือง นิสิตปี 4 คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ประธานขบวนสะท้อนสังคม, ปลาย – ธนวรรณ อนุสนธิ นิสิตปี 4 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ประธานขบวนสะท้อนสังคม และ บีม – ธรรมธวัช ธีระศิลป์ นักศึกษาปี 3 คณะศิลปศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ มธ. ประธานกลุ่มอิสระล้อการเมือง

Tags: , ,