วันจันทร์ที่  21 มกราคมนี้ จะมีปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนในยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ ทางตะวันตกของทวีปแอฟริกา ส่วนทวีปเอเชียทางตะวันออกและตอนกลาง จะเห็นจันทรุปราคาบางส่วน

ความพิเศษของครั้งนี้ คือจะเป็นทั้งซูเปอร์มูนและจันทรุปราคาเต็มดวงที่กินเวลานานนับชั่วโมง

ถัดจากรอบนี้ไป จันทรุปราคาเต็มดวงจะเกิดขึ้นอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม 2021 และครั้งนี้ถือเป็นซูเปอร์มูนแรกจากทั้งหมด 3 ครั้งในปีนี้ ครั้งต่อไปคือวันที่ 19 กุมภาพันธ์ และอีกครั้งหนึ่งคือเดือนมีนาคม

ปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นตอนประมาณตีห้าครึ่งตามเวลาเยอรมัน หรือประมาณ 11.00 น. ในประเทศไทย โดยดวงจันทร์จะเคลื่อนเข้าสู่เงาของโลกตอน 10.34 น.ตามเวลาของประเทศไทย จันทรุปราคากินเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ระหว่าง 5.41-6.34 ตามเวลาเยอรมัน โดยเต็มดวงที่สุดเวลา 6.12 น.ก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเวลา 7.51 ตามเวลาเยอรมัน

แสงอาทิตย์จะหักเหในชั้นบรรยากาศของดวงจันทร์ และองค์ประกอบของคลื่นแสงสีน้ำเงินที่เป็นคลื่นสั้นถูกทำให้กระจายในแบบที่ทำให้ไปไม่ถึงดวงจันทร์ มีเพียงคลื่นยาวสีแดงที่สามารถแผ่เข้าไปในชั้นบรรยากาศ และทำให้มองเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดง

มองจากโลก ดวงจันทร์จะไม่ส่องแสงสีเงินเหมือนปกติ แต่เป็นสีทองแดง ซึ่งเรียกว่า “พระจันทร์สีเลือด” ความเข้มของสีขึ้นอยู่กับปริมาณความชื้น ฝุ่น หรืออนุภาคขนาดเล็กอื่นๆ ที่อยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก โดยจะเห็นดวงจันทร์ขนาดใหญ่กว่าปกติ เพราะว่ามันอยู่ใกล้โลกมากกว่าปกติ เพียงแค่ 357,340 กิโลเมตร

 

ที่มา:

Tags: ,