โลกรู้จักติช นัท ฮันห์ ในฐานะพระมหาเถระนิกายเซน นักประพันธ์ นักกิจกรรมเพื่อสันติภาพ (เคยได้รับการเสนอชื่อจากมาร์ติน ลูเธอร์ คิง ให้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ) และกวี แต่ในด้านหนึ่ง ติช นัท ฮันห์ ยังได้สร้างสรรค์ศิลปะลายพู่กันไว้จำนวนมาก ประมาณกันว่าท่านได้เขียนภาพมาแล้วมากกว่าหนึ่งหมื่นภาพ ภาพเหล่านี้เป็นทั้งงานศิลปะ คำสอน และเครื่องมือในการฝึกสติ

ลายพู่กันเหล่านี้เขียนโดยการใช้หมึกจีนแบบดั้งเดิมบนกระดาษสา เพื่อแสดงธรรมประยุกต์สำหรับศตวรรษที่ 21 แสดงการผสานกันระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตกซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในชีวิตของติช นัท ฮันห์ ภาพหลายภาพเขียนโดยใช้อักขระโรมัน แต่ในขณะเดียวกันยังรักษาแก่นของความเป็นเซนแบบตะวันออกเอาไว้ และเป็นตัวแทนความเป็นเซนที่เข้าถึงง่าย ติดดิน เรียบง่าย แต่ปฏิบัติได้จริงและมีพลัง เช่น “ขนมปังในมือเธอคือกายแห่งจักรวาล” หรือ “ไม่มีหนทางสู่บ้าน บ้านคือหนทาง”

ในกระบวนการสร้างสรรค์ ท่านติช นัท ฮันห์ เริ่มจากดื่มชา นั่งลง หยิบพู่กัน และใช้ชาเพื่อทำน้ำหมึก โดยจุ่มพู่กันลงในถ้วยชาก่อนจะผสมหมึกบนแท่นหมึก

“ฉันใช้ชาผสมกับน้ำหมึก ดังนั้นภาพลายพู่กันของฉัน จึงมีรสชาติของชาอยู่ภายใน ฉันใช้พู่กันทั้งแบบจีนและแบบตะวันตก ทุกชนิดและทุกขนาด เมื่อฉันวาดวงกลมฉันก็ตามลมหายใจ หายใจเข้า ฉันวาดวงกลมครึ่งวงและหายใจออกฉันวาดอีกครึ่งวง ในภาพวาดลายพู่กันของฉัน มีน้ำหมึก ชา ลมหายใจ สติ และสมาธินี่คือการภาวนา นี่ไม่ใช่การทำงาน การมีชีวิตอยู่คือความมหัศจรรย์ และเมื่อเธอหายใจอย่างมีสติ เธอสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของการมีชีวิตอยู่”

ในวาระที่หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ พระมหาเถระผู้ก่อตั้งสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ หมู่บ้านพลัม ประเทศฝรั่งเศส ได้เผยแผ่คำสอนแห่งพุทธศาสนามหายาน นิกายเซน เป็นเวลายาวนานกว่า 50 ปี  มูลนิธิหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย จึงได้จัดนิทรรศการ ‘ศิลปะลายพู่กัน และหนังสือหลวงปู่ติช นัท ฮันห์’ ขึ้น เพื่อจัดแสดงผลงานศิลปะลายพู่กัน จำนวนถึง 73 ภาพ รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการบรรยายธรรม และหนังสือที่ท่านประพันธ์ขึ้นซึ่งได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาต่างๆ ทั่วโลกกว่า 600 เล่ม

นิทรรศการจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2562  ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ