หลังจากเป็นกระแสในทวิตเตอร์มาประมาณหนึ่งสัปดาห์ สงสัยและทายกันว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่จะฟอร์มทีมตั้งพรรคการเมืองภายใต้ชื่อว่าอะไร

ล่าสุด เช้านี้ (15 มี.ค.) ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทไทยซัมมิท อ.ปิยบุตร แสงกนกกุล นักวิชาการคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และทีมงานคนรุ่นใหม่ เดินทางไปจดแจ้งชื่อพรรค ‘อนาคตใหม่’ กับคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมโลโก้รูปลูกศร หรืออาจมองได้ว่าเป็นรูปพีรามิดหัวกลับ

คณะผู้ก่อการชุดแรก มี 25 คน อายุ 20-60 ปี โดยเฉลี่ยอายุอยู่ที่ 31.2 ปี ส่วนใหญ่มีจุดยืนเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา เชื่อในระบบรัฐสวัสดิการ สนใจเรื่องการปฏิรูปการศึกษา เคารพในความหลากหลายทางเพศ

The Momentum ลองไปคุยกับกลุ่มผู้ก่อการจำนวน 7 คน คือ

  • ไชยวัฒน์ วรรณโคตร (อิง) อายุ 20 ปี นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นลัทพร ไกรฤกษ์ (หนู) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ thisable.me
  • กันต์พงศ์ ทวีสุข (กันต์) อายุ 27 ปี ผู้ก่อตั้งศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศ ก้อปันกัน
  • อลิสา บินดุส๊ะ (ฝน) อายุ 23 ปี นักศึกษาปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • พริษฐ์ ชิวารักษ์ (เพนกวิน) อายุ 20 ปี อดีตเลขาธิการของกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ (ครูจุ๊ย) นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาในประเทศฟินแลนด์
  • กฤตนันต์ ดิษฐบรรจง (ปังปอนด์) อายุ 20 ปี นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง แกนนำกลุ่มเยาวชนอาสา ทำงานกับกลุ่มวัยรุ่นผู้ติดเชื้อเอชไอวี

 

ถ่ายและตัดต่อ โดย บัณฑิต เอื้อวัฒนานุกูล
ภาพถ่าย โดย ขจรศิริ อุ่ยมานะชัย และ ภาณุทัช โสภณอภิกุล

Tags: , , , , , , , ,