เมื่อเร็วๆ นี้ กองสถิติของอียู (Eurostat) ในลักเซมเบิร์ก เผยแพร่กรณีศึกษาใหม่ล่าสุด รวบรวมผลงานวิจัยเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศค่างๆ ในยุโรป 28 ประเทศ ทั้งหมวดกิจกรรมยามว่าง ความแตกต่างของรายได้ จนถึงเรื่องการบริโภค ที่อยู่อาศัย พฤติกรรมการเสพเหล้า-บุหรี่ และความแตกต่างระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย

กรณีศึกษานี้มีชื่อว่า The Life of Women and Men in Europe – A Statistical Portrait ที่แยกประเด็นเป็น 3 หัวข้อหลักๆ ดังนี้

1. Living, Growing, Aging: ชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาพ อายุขัย และความพึงพอใจในชีวิต ผลลัพธ์จากการสำรวจพบว่าทั้งหญิงและชายในประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ปกติสุขดี

2. Learning, Working, Earning: เป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ความแตกต่างในเรื่องรายได้ประชากร การทำงาน และชีวิตครอบครัว หัวข้อนี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างหญิงและชายอย่างชัดเจน

3. Eating, Shopping, Surfing, Socialising: เรื่องของการบริโภค ชีวิตในสังคม งานอดิเรก การใช้อินเทอร์เน็ต หัวข้อนี้เผยพฤติกรรมการเสพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ การช็อปปิงทางออนไลน์ และการใช้โซเซียลมีเดีย

ผลการสำรวจบ่งบอกว่า ในยุโรป ทุกวันนี้ผู้หญิงยังคงรับภาระงานบ้านเป็นหลัก ขณะที่ผู้ชายใช้เวลาในบ้านหมดไปกับการกิน – ประชากรอียูเพศชาย 57.3 เปอร์เซ็นต์มีน้ำหนักตัวเกินปกติ เมื่อเทียบกับเพศหญิงมีเพียง 43.7 เปอร์เซ็นต์ ส่วนปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์นั้น เพศชายก็แซงหน้าเพศหญิง ตามสถิติ ผู้ชายวัยเกิน 18 ปี 38.3 เปอร์เซ็นต์ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ‘ทุกสัปดาห์ แต่ไม่ทุกวัน’

นอกจากนั้นยังมีข้อสรุปอื่นๆ เช่น ผู้ชายเล่นกีฬามากกว่าผู้หญิง มีรายได้มากกว่า ดื่มน้ำเมาบ่อยแต่รับประทานผัก-ผลไม้น้อยกว่า ในขณะที่ผู้หญิงทุ่มเทเวลาดูแลลูกมากกว่า คำนึงถึงเรื่องสุขภาพมากกว่า และย้ายออกจากบ้านไปใช้ชีวิตตามลำพังเร็วกว่า

ผลสำรวจนี้ฟังดูน่าประหลาดใจ แต่ก็นั่นละ สำหรับประชากรยุโรปส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เลย

 

Quiz: ทายเล่น เป็นความรู้

1. ประเทศไหนมีประชากรชายอ้วนอาศัยอยู่เยอะที่สุด?

 • ออสเตรีย
 • โครเอเชีย
 • กรีซ
 • เยอรมนี

(คำตอบ: โครเอเชีย / คำอธิบาย: 65.9 เปอร์เซ็นต์ของผู้ชายในโครเอเชียมีน้ำหนักมวลกระดูก (Body Mass Index) อย่างต่ำที่ 25 ซึ่งจัดว่ามีน้ำหนักตัวเกินปกติ)

2. ประเทศไหนมีประชากรหญิงสูบบุหรี่เยอะที่สุด?

 • ออสเตรีย
 • สาธารณรัฐเช็ก
 • สหราชอาณาจักร
 • อิตาลี

(คำตอบ: ออสเตรีย / คำอธิบาย: ผู้หญิงออสเตรียที่อายุเกิน 18 ปี 22.5 เปอร์เซ็นต์สูบบุหรี่ทุกวัน)

3. ประเทศไหนที่มีหนุ่มโสดอาศัยอยู่มากที่สุด?

 • เอสโตเนีย
 • เนเธอร์แลนด์
 • สวีเดน
 • เดนมาร์ก

(คำตอบ: สวีเดน / คำอธิบาย: หนุ่มสวีดิชอายุระหว่าง 15-24 ปี ใช้ชีวิตตามลำพังมากถึง 42.6 เปอร์เซ็นต์)

4. ประเทศไหนที่ประชากรอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์มากที่สุด?

 • ลิธัวเนีย
 • สวีเดน
 • โครเอเชีย
 • ลักเซมเบิร์ก

(คำตอบ: ลิธัวเนีย / คำอธิบาย: ในลิธัวเนียตลอดสามเดือนที่ผ่าน ผู้ชาย 93 เปอร์เซ็นต์ และผู้หญิง 93 เปอร์เซ็นต์ อายุระหว่าง 16-74 ปี ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่ออ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์)

5. ประเทศไหนที่ประชากรทำธุรกรรมการเงินทางอินเทอร์เน็ตน้อยที่สุด?

 • ฮังการี
 • บัลแกเรีย
 • โรมาเนีย
 • กรีซ

(คำตอบ: บัลแกเรีย / คำอธิบาย: ในบัลแกเรีย ผู้ชาย 8 เปอร์เซ็นต์ และผู้หญิง 7 เปอร์เซ็นต์ ที่อายุระหว่าง 16-74 ปี ทำธุรกรรมการเงินทางอินเทอร์เน็ตตลอดสามเดือนที่ผ่านมา)

6. ประเทศไหนที่รายได้ของประชากรชายและหญิงแตกต่างกันมากที่สุด?

 • สาธารณรัฐเช็ก
 • เยอรมนี
 • เอสโตเนีย
 • ฟินแลนด์

(คำตอบ: เอสโตเนีย / คำอธิบาย: ผู้ชาย 26.9 เปอร์เซ็นต์ในเอสโตเนียมีรายได้ (ค่าแรงต่อชั่วโมง) เฉลี่ยสูงกว่าผู้หญิง)

7. ประเทศไหนที่ประชากรหญิงมีโอกาสนั่งตำแหน่งผู้จัดการมากที่สุด?

 • แลตเวีย
 • ฟินแลนด์
 • โปแลนด์
 • ฮังการี

(คำตอบ: แลตเวีย / คำอธิบาย: ในแลตเวีย ผู้หญิงมีโอกาสได้นั่งตำแหน่งบริหารสูงถึง 47 เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นอัตราที่สูงเมื่อเทียบสถิติรวมทั้งอียู มีเพียง 33 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น และไม่มีประเทศไหนเลยที่มีอัตราส่วนผู้หญิงในตำแหน่งบริหารเกินกว่า 50 เปอร์เซ็นต์)

8. ประเทศไหนที่ประชากรอ่านหนังสือมากที่สุด?

 • สวีเดน
 • สหราชอาณาจักร
 • ไอร์แลนด์
 • เยอรมนี

(คำตอบ: สวีเดน / คำอธิบาย: ในสวีเดน ผู้หญิง 78 เปอร์เซ็นต์ และผู้ชาย 54 เปอร์เซ็นต์ อายุเกิน 15 ปี อ่านหนังสืออย่างน้อยห้าเล่มต่อปี)

9. ประเทศไหนที่ประชากรหญิงทำงานอิสระมากที่สุด?

 • ลักเซมเบิร์ก
 • ออสเตรีย
 • เบลเยียม
 • เนเธอร์แลนด์ส

(คำตอบ: เนเธอร์แลนด์ / คำอธิบาย: ผู้หญิง 76.4 เปอร์เซ็นต์ในเนเธอร์แลนด์ มีเวลาว่างเหลือพอจะทำงานอิสระ)

10. ประเทศไหนมีประชากรหญิงว่างงานเยอะที่สุด?

 • สาธารณรัฐสโลวัก
 • สเปน
 • โครเอเชีย
 • กรีซ

(คำตอบ: กรีซ / คำอธิบาย: ผู้หญิงอายุเกิน 18 ปี 28.1 เปอร์เซ็นต์  ในกรีซไม่มีงานประจำ)

11. ประเทศไหนที่ประชากรชายช่วยทำงานบ้านน้อยที่สุด?

 • โครเอเชีย
 • บัลแกเรีย
 • ฮังการี
 • เยอรมนี

(คำตอบ: โครเอเชีย / คำอธิบาย: ในโครเอเชียมีผู้ชายอายุเกิน 18 ปีเพียง 12 เปอร์เซ็นต์ท่านั้นที่ทำงานบ้าน)

12. ประเทศไหนที่ประชากรหญิงชอบออกไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงบ่อยที่สุด?

 • ฝรั่งเศส
 • ไอซ์แลนด์
 • สเปน
 • สาธารณรัฐเช็ก

(คำตอบ: ไอซ์แลนด์ / คำอธิบาย: ในประเทศไอซ์แลนด์ ผู้หญิง 36.6 เปอร์เซ็นต์ และผู้ชาย 31.6 เปอร์เซ็นต์ อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ออกไปพบปะเพื่อนฝูงบ่อยครั้งกว่าใครในอียู)

13. ประเทศไหนที่ประชากรดูหนังบ่อยที่สุด?

 • ฮังการี
 • เดนมาร์ก
 • ฝรั่งเศส
 • สวีเดน

(คำตอบ: เดนมาร์ก / คำอธิบาย: ในเดนมาร์ก ผู้หญิง 45.1 เปอร์เซ็นต์ และผู้ชาย 44.8 เปอร์เซ็นต์ อายุเกิน 16 ปี เข้าโรงหนังสามครั้งต่อปี)

14. ประเทศไหนที่ประชากรดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุด?

 • โปแลนด์
 • เนเธอร์แลนด์ส
 • เยอรมนี
 • สหราชอาณาจักร

(คำตอบ: สหราชอาณาจักร / คำอธิบาย: ในอังกฤษ รวมไอร์แลนด์เหนือ ผู้ชาย 51.8 เปอร์เซ็นต์ และผู้หญิง 40.2 เปอร์เซ็นต์ อายุเกิน 18 ปี ดื่มของมึนเมาเป็นประจำทุกสัปดาห์)

15. ประเทศไหนที่ประชากรหญิงพึงพอใจกับชีวิตน้อยที่สุด?

 • กรีซ
 • โปรตุเกส
 • บัลแกเรีย
 • ฮังการี

(คำตอบ: บัลแกเรีย  / คำอธิบาย: ผู้หญิงในบัลแกเรียให้คะแนนความพึงพอใจในชีวิตเพียง 4.8 จากคะแนนเต็ม 10 ในขณะที่ความพึงพอใจในชีวิตโดยรวมของอียูอยู่ที่ 7.0 ส่วนคนที่มีความสุขกับชีวิตมากที่คือ ผู้หญิงในเดนมาร์กและฟินแลนด์ ซึ่งมีคะแนนเท่ากันที่ 8.1)

 

อ้างอิง:
Eurostat

 

ที่มาตารางสถิติ
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/womenmen/index.html?lang=en

 

FACT BOX:

ประเทศสมาชิกอียู 28 ประเทศ ประกอบด้วย:

กรีซ / โครเอเชีย / สาธารณรัฐเชก / ไซปรัส / เดนมาร์ก / เนเธอร์แลนด์ส / บัลแกเรีย / เบลเยียม / โปรตุเกส / โปแลนด์ / ฝรั่งเศส / ฟินแลนด์ / มอลตา / เยอรมนี / โรมาเนีย / ลักเซมเบิร์ก / แลตเวีย / ลิธัวเนีย / สเปน / สาธารณรัฐสโลวัก / สโลวีเนีย / สวีเดน / สหราชอาณาจักร / ออสเตรีย / อิตาลี / เอสโตเนีย / ไอร์แลนด์ และฮังการี

Tags: , , , , , , ,