Photo: Stoyan Nenov, Reuter/Profile

โลกเจอกับวิกฤตผู้อพยพมาอย่างต่อเนื่องในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะยุโรปและสหรัฐอเมริกา เนื่องจากภัยสงครามกลางเมืองในตะวันออกกลางที่นำมาซึ่งข้อถกเถียงเรื่องปัญหาการแย่งงานของคนในประเทศ แต่ปัญหาทางเศรษฐกิจยังไม่สร้างแรงต่อต้านผู้อพยพเท่ากับภัยก่อการร้าย

ปฏิเสธไม่ได้ว่ายุโรปและสหรัฐฯ เจอกับภัยก่อการร้ายที่ทั้งอุกอาจ รุนแรง ชาวยุโรปและสหรัฐฯ ต่างตั้งตัวไม่ทันกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เกิดถี่ขึ้น อีกทั้งไม่เลือกทั้งสถานที่และเวลา

กระแสความโกรธและหวาดกลัว เปลี่ยนเป็นกระแสต่อต้านนโยบายช่วยเหลือผู้ลี้ภัย ในขณะที่อีกด้านยังพบคนยุโรปและสหรัฐฯ จำนวนมากออกมาสนับสนุนให้ช่วยเหลือผู้อพยพจากประเทศมุสลิม วิกฤตผู้อพยพจึงไม่เพียงทำให้การบริหารจัดการจำนวนผู้ลี้ภัยเพื่อให้ไม่กระทบกับประชากรในประเทศ ไปพร้อมๆ กับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตามแนวทางของสหประชาชาตินั้นยาก และยังไม่มีบทสรุป แต่ยังทำให้แนวคิดทางการเมืองของ ‘ประเทศเจ้าบ้าน’ ทั้งในสหรัฐฯ และยุโรปแบ่งแยกและยืนกันอยู่คนละฝั่งอย่างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ

ผลสำรวจของ Chatam House พบว่า ชาวยุโรปมากกว่าครึ่งต้องการห้ามผู้อพยพจากประเทศมุสลิมเข้าประเทศ โดยพบว่ากระแสต่อต้านผู้อพยพชาวมุสลิมมักเป็นคนวัยเกษียณ อาศัยอยู่นอกเมือง มีแนวคิดทางการเมืองฝั่งขวา และเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองนั้น ‘ถูกทิ้งอยู่ข้างหลัง’

และผลสำรวจนี้ได้ทำการสำรวจชาวยุโรปก่อนหน้าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะออกคำสั่งห้ามพลเมืองจาก 7 ประเทศมุสลิมเข้าสหรัฐฯ ด้วยซ้ำ

กระแสต่อต้านผู้อพยพชาวมุสลิมมักเป็นคนวัยเกษียณ อาศัยอยู่นอกเมือง
มีแนวคิดทางการเมืองฝั่งขวา และเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองนั้น ‘ถูกทิ้งอยู่ข้างหลัง’

Photo: Youssef Boudlal, Reuter/Profile

Infographic: Nisakorn Rittapai

ชาวยุโรปมากกว่าครึ่งคิดว่าควรหยุดการอพยพของประเทศมุสลิมได้แล้ว!

ผลสำรวจของ Chatam House ทำการสำรวจชาวยุโรปมากกว่า 100,000 คน จาก 10 ประเทศ (ออสเตรีย เบลเยียม ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี โปแลนด์ สเปน และอังกฤษ) ซึ่งพบว่า เฉลี่ยประมาณ 55% ของประชากรของ 10 ประเทศนี้คิดว่า ‘การอพยพของคนจากประเทศมุสลิมควรหยุดได้แล้ว!’ ขณะที่ 25% ไม่มีความเห็นต่อเรื่องนี้ และอีก 20% ไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นที่ควรหยุดการอพยพของพลเมืองจากประเทศมุสลิม

โดยชาวโปแลนด์ 71% ชาวออสเตรีย 65% ชาวเยอรมนี 53% ชาวอิตาลี 51% ชาวสหราชอาณาจักร 47% และชาวสเปน 41% คิดว่าควรหยุดการอพยพของประเทศมุสลิมได้แล้ว โดยในทุกประเทศที่ทำการสำรวจพบว่าจำนวนผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการหยุดการอพยพของประเทศมุสลิมไม่เกิน 32%

ผลสำรวจของ Pew Survey ยังได้ข้อมูลที่สอดคล้องกัน คือชาวยุโรปกว่า 59% มีความเห็นว่า การเข้ามาของผู้ลี้ภัยนั้นจะทำให้มีความเสี่ยงต่อภัยก่อการร้ายเพิ่มขึ้น

ประเทศที่ประชาชนมีความเห็นต่อต้านการอพยพของประเทศมุสลิมอย่างเห็นได้ชัดคือ โปแลนด์ ออสเตรีย ฮังการี ฝรั่งเศส และเบลเยียม โดยประเทศเหล่านี้ยกเว้นโปแลนด์ คือประเทศที่เจอกับการทะลักของผู้อพยพจำนวนมาก และเจอกับภัยก่อการร้ายอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ความโกรธของประชาชนต่อชาวมุสลิมหัวรุนแรงกลายเป็นแรงสนับสนุนนโยบายขวาจัด ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในปี 2017

59% ของประชาชนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ต่อต้านการอพยพของชาวมุสลิม
ขณะที่ชาวยุโรปที่จบการศึกษาระดับปริญญานั้น
สนับสนุนแนวคิดต่อต้านการอพยพของชาวมุสลิมน้อยกว่าครึ่ง

Photo: Stoyan Nenov, Reuter/Profile

ผู้ต่อต้านผู้อพยพมุสลิมคือคนวัยเกษียณ อยู่นอกเมือง และรู้สึกว่าตัวเองถูกทิ้งให้อยู่ข้างหลัง

ผลสำรวจของ Chatam House ยังพบว่า ประชาชนที่มีแนวคิดต่อต้านผู้อพยพชาวมุสลิมนั้นมักจะเป็นคนวัยเกษียณ ขณะที่คนวัยต่ำกว่า 30 ปี มักจะมีความเห็นต่อต้านผู้อพยพรุนแรงน้อยกว่า นอกจากนี้การศึกษายังเป็นอีกปัจจัยที่สะท้อนความแตกต่าง 59% ของประชาชนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาต่อต้านการอพยพของชาวมุสลิม ขณะที่ชาวยุโรปที่จบการศึกษาระดับปริญญานั้นสนับสนุนแนวคิดต่อต้านการอพยพของชาวมุสลิมน้อยกว่าครึ่ง

ประชาชนที่อาศัยอยู่นอกเมือง (rural) กว่า 58% ไม่เห็นด้วยกับการรับผู้อพยพมุสลิม ขณะที่ 51% ของผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นไม่เห็นด้วยกับการรับผู้อพยพชาวมุสลิม ซึ่งตัวเลข 7% ยังถือว่าแตกต่างมากอยู่เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรของยุโรป ความเห็นต่อต้านผู้อพยพชาวมุสลิมมักพบกับประชาชนที่รู้สึกว่า ‘ถูกทิ้งอยู่ข้างหลัง’ เกือบ 2 ใน 3 ของคนเหล่านี้รู้สึกว่าพวกเขาไม่สามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้ และ 65% ที่รู้สึกว่า พวกเขาไม่พอใจกับชีวิตตัวเอง จะต่อต้านการอพยพของชาวมุสลิม

Photo: Kai Pfaffenbach, Reuter/Profile

ผลสำรวจของ Pew Survey พบว่า ความคิดเห็นเชิงลบต่อชาวมุสลิมนั้นมักพบในคนที่มีความคิดเห็นทางการเมืองฝั่งขวา อย่างเช่นคนที่มีความรู้สึกต่อต้านชาวมุสลิมในอิตาลี เป็นคนที่มีความคิดทางการเมืองฝั่งขวาถึง 79% และในเยอรมนีถึง 47% โดยประเทศในยุโรปที่แนวคิดต่อต้านชาวมุสลิมสูงที่สุดคือ ฮังการี รองลงมาคือ อิตาลี แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดคือประเทศที่เจอกับปัญหาก่อการร้าย และการทะลักของผู้อพยพอย่างเยอรมนี อังกฤษ และฝรั่งเศส พบว่ากระแสต่อต้านชาวมุสลิมที่จริงแล้วยังน้อยอยู่เมื่อเทียบกับประเทศอื่น โดยกระแสต่อต้านชาวมุสลิมของฝรั่งเศสและเยอรมนีอยู่ที่ 29% อังกฤษอยู่ที่ 28%

ผลสำรวจของ IpsosMORI ยังพบข้อมูลที่น่าสนใจ ที่พบว่าชาวยุโรปส่วนใหญ่มักประเมินตัวเลขของผู้อพยพในประเทศมากกว่าความเป็นจริง มากกว่าจำนวนผู้อพยพในฝรั่งเศสถึง 4 เท่า และมากกว่าจำนวนผู้อพยพในอังกฤษถึง 3 เท่า

ผลสำรวจข้างต้นไม่เพียงแต่สะท้อน ‘กระแสต่อต้าน’ ผู้อพยพชาวมุสลิมที่เพิ่มขึ้นอย่างสำคัญ แต่ยังแสดงให้เราเห็นว่า ชาวยุโรปมีประสบการณ์ต่อแต่ละปัญหาแตกต่างกัน จึงทำให้กลายเป็น ‘ความคิดแบ่งแยก’ ที่กำลังเกิดขึ้นในการเมืองภายในสหรัฐฯ และยุโรป ที่นับวันพวกเขาจะเลือกยืนกันคนละฝั่งอย่างชัดเจน ไม่ขวาก็ซ้าย และยากจะมาเจอกันตรงกลาง

Photo: Alexandors Avramidis, Reuter/Profile

อ้างอิง:

Tags: , ,