หลังจากรัฐบาลประกาศของความร่วมมือประชาชนใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) รวมไปถึงมาตรการ work from home การทำงานจากที่บ้าน เพื่อลดการแพร่กระจายของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ทำให้หลายคน หลากหลายอาชีพที่สามารถทำงานจากที่บ้านได้ เริ่มทำงานที่บ้านมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้ว The Momentum ตามบันทึกภาพช่วงเวลาการ work from home ของคนหลากหลายอาชีพ หลากหลายอารมณ์ และหลากหลายรูปแบบ ในสถานการณ์ที่บ้านกลายเป็นที่ทำงานหลักของใครหลายคน

Tags: ,