กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหล แต่หลังจากมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธ์ุใหม่ 2019 ทั้งการสั่งปิดสถานบันเทิง ห้างร้าน ต่างๆ กรุงเทพฯ ก็เริ่มเงียบมากขึ้น ผู้คนบางตาลง จนมาถึงการประกาศเคอร์ฟิวที่ให้ประชาชนงดออกนอกเคหะสถานหลังเวลา 22.00 น. และทำให้ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้า กิจกรรมต่างๆ ของผู้คน ที่เคยเป็นดังแสงไฟและความเคลื่อนไหวให้เมืองแห่งนี้มีชีวิตและไม่เคยหลับไหล หยุดชะงักลง เหลือไว้เพียงเมืองที่เริ่มจะร้างไร้ผู้คน ไร้ความเคลื่อนไหว และไร้ชีวิตชีวา 

 

 

Tags: , ,