นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย โดยในวันนี้  (16 เม.ย.) พบผู้ป่วยใหม่ 29 ราย ยอดผู้ป่วยสะสมเป็น 2,672 ราย รักษาหายแล้ว 1,593 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 46 ราย 

โดยผู้ที่เสียชีวิตเพิ่ม 3 คน ได้แก่ รายแรกเป็นชายมาเลเซีย อายุ 55 ปี อาชีพเป็นไกด์ทัวร์ เริ่มมีอาการป่วยตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่ 29 มีนาคม ด้วยอาการไอ เหนื่อย ปอดอักเสบ แต่อาการแย่ลงเรื่อยๆ และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 14 เมษายน 

รายที่สองเป็นผู้ป่วยหญิงอายุ 35 ปี มีโรคประจำตัวคือเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง แต่รักษาตัวไม่ต่อเนื่อง วันที่ 20 มีนาคม มีอาการไอ เหนื่อย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ได้ยากลับมากินที่บ้าน และเข้ารับการรักษาตัวอีกครั้งในวันที่ 26 มีนาคม ด้วยอาการไอ เหนื่อย มากขึ้น แล้วอาการแย่ลงเรื่อยๆ ก่อนจะเสียชีวิตเมื่อวันที่ 15 เมษายน

รายที่สามเป็นชายไทยอายุ 37 ปี มีโรคความดันโลหิตสูง ภาวะอ้วน เดินทางกลับไปบ้านที่ปราจีนบุรี วันที่ 22 มีนาคม มีไข้สูง ทอลซิลอักเสบ เข้ารับการรักษาที่คลินิกแห่งหนึ่ง ก่อนที่วันที่  6 เมษายน มีไข้สูง หน้ามืด แพทย์รีบใส่ท่อช่วยหายใจ ก่อนจะเสียชีวิตเมื่อวันที่ 15 เมษายน

นายแพทย์ทวีศิลป์ สรุปว่าแม้ตัวเลขจะดูลดลง และสถานการณ์ที่ดีขึ้น เนื่องจากมีการประกาศเคอร์ฟิวตั้งแต่วันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา ทำให้วันนี้ครบ 14 วัน พอดี ทำให้ตัวเลขคนติดเชื้อน้อยลง อย่างไรก็ตามยังไม่ผ่อนคลายมาตรการ เพราะถ้าผ่อนคลายมาตรการในวันนี้หรือพรุ่งนี้ เชื่อว่าอีก 14 วันข้างหน้า ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะเพิ่มสูงขึ้น  

Tags: