เวลา 19.00 ขบวนพระราชอิสริยยศออกจากวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร สู่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามเพื่อสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเสด็จฯ เข้าพระอุโบสถ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจริญชัยมงคลคาถา

จากนั้นเสด็จฯ ขึ้นเกย ทรงอัญเชิญพระรัศมีทองคำลงยาราชาวดี (ฉัพพรรณรังสี) สวมที่พระเศียรพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ ถวายต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน ธูปเทียนแพ บูชาพระพุทธอังคีรส เสร็จแล้วทรงถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 และพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระราชอุปัธยาจารย์ สมเด็จพระสังฆราช ถวายอดิเรก ถวายพระพุทธรูปทองคำปางห้ามญาติ พร้อมฉัตร 7 ชั้น

ระหว่างทางริ้วขบวนผ่านบริเวณถนนพระสุเมรุ เข้าสู่ถนนราชดำเนินกลาง และอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เข้าสู่บริเวณสนามหลวงและวัดราชบพิธฯ รวมระยะทาง 3.18 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางมีพสกนิกรเนืองแน่นอยู่คอยเฝ้ารับเสด็จและเปล่งเสียงทรงพระเจริญ

เครดิตภาพ: AFP PHOTO / THAI ROYAL HOUSEHOLD BUREAU, REUTERS/Soe Zeya Tun และถ่ายทอดสดพระบรมราชาภิเษก