ปัญหาขยะพลาสติกในท้องทะเลและมหาสมุทรเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในท้องทะเล ดังเช่นโศกนาฏกรรมของมาเรียม ปีหนึ่งๆ มีขยะไหลเทสู่ท้องทะเลและมหาสมุทรประมาณ 8 ล้านตัน และในจำนวนนั้นมาจากประเทศไทย 0.41 ล้านตัน ซึ่งติดอันดับ 7 ของโลก คุณคิดว่าภาครัฐควรมีนโยบายจัดการขยะพลาสติกอย่างไร

Tags: , , ,