วันนี้ (28 พ.ค.) ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (โควิด-19) สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ ถนนติวานนท์ กลุ่มแรงงานผู้ประกันตัวตามมาตรา 33 ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาได้เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ที่ศูนย์ โดยนอกจากกลุ่มแรงงานที่มายื่นเรื่องด้วยตนเองแล้ว ยังมีกลุ่มแรงงานในเขตกรุงเทพฯ ที่ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ได้นัดหมายผ่านเฟชบุ๊กของตนให้มาพบกันเพื่อรับทราบปัญหาและช่วยเหลือ

จากการสอบถามพบว่ากลุ่มแรงงานที่มาตามนัดในวันนี้มีกลุ่มพนักงานโรงแรมที่หยุดกิจการชั่วคราวเป็นกลุ่มหลัก โดยตัวแทนกลุ่มกล่าวว่าพนักงานทั้งหมดของโรงแรมในเครือที่ตนทำงานมีพนักงานราวร้อยกว่าคน แต่ได้รับเงินเยียวยาเพียงไม่กี่คน ทั้งที่ทางนายจ้างแจ้งว่าได้ยื่นเรื่องไปที่ประกันสังคมในท้องที่แล้ว และเมื่อตนเดินทางไปทางเจ้าหน้าที่กลับบอกว่ายังไม่ได้รับเรื่อง ซึ่งก็น่าแปลกใจเพราะคนทำงานที่เดียวกันมีบางคนได้เงินไปแล้ว ในวันนี้ตนและเพื่อนทราบว่ามีการนัดจากผู้ช่วย รมต.จึงเดินทางมา

ในส่วนของผู้ที่มายื่นร้องทุกข์เองไม่ได้มาตามนัด บางรายเป็นพนักงาน รปภ.ของบริษัทที่ปิดหรือหยุดกิจการเช่นกัน ซึ่งได้ไปยื่นร้องทุกข์ที่ประกันสังคมในเขตของตนเองแล้ว พบว่าไม่ตรงกับเงื่อนไขที่ได้รับเงินเยียวยา จึงเดินทางมาเพื่อสอบถามว่าแรงงานที่ส่งประกันสังคมมาโดยตลอด แต่ไม่เข้าเงื่อนไขที่กำหนดไว้จะได้รับความช่วยเหลือหรือไม่อย่างไร

ทางด้านเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าจากที่ได้ตรวจสอบแรงงานที่มายื่นร้องทุกข์ ส่วนมากจะอยู่ในเงื่อนไขแต่สาเหตุที่ไม่ได้รับเงินเพราะว่ากรอกเลขบัตรประชาชนหรือเลขบัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง จึงทำให้ระบบไม่สามารถโอนเงินให้ได้ ส่วนรายที่นายจ้างเอาเปรียบเช่น ไม่ส่งเงินประกันสังคมหรือให้เซ็นหนังสือยินยอมที่ทำให้แรงงานเสียเปรียบ เป็นเหตุให้ไม่เข้าเงื่อนไขได้รับเงินเยียวยา จะยื่นเรืองที่นี่ก็ได้หรือจะไปที่กรมคุ้มครองสวัสดิการแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยการตรวจสอบจะใช้เวลาประมาณสิบวันทำการ 

Tags: , , , ,