เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช Thai-PAN (Thailand Pesticide Alert Network) นำทีมเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง 686 องค์กร เพื่อยื่นหนังสือถึงพรรคชาติไทยพัฒนา เพื่อขอทราบจุดยืนของพรรคกรณีการแบนสารเคมี  ในฐานะที่นายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการวัตถุอันตราย 

นอกจากนี้ ทางเครือข่ายยังนำเสนอข้อมูลว่า ทำไมจึงจำเป็นต้องแบนสารเคมีสามชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส โดยมีนายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนาเป็นผู้รับหนังสือ

ถัดจากนี้ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ทางเครือข่ายฯ ก็จะเดินทางไปพบนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อรับฟังความคืบหน้าในการดำเนินการยกเลิกสารเคมีเหล่านี้ พร้อมนำเสนอทางเลือกเพื่อส่งเสริมระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 คณะทำงาน 4 ฝ่าย ทั้งจากภาครัฐ เกษตรกร ผู้นำเข้าสินค้า และผู้บริโภค พิจารณายกเลิกสารเคมีวัตถุอันตรายทางการเกษตร 3 ชนิด คือ คลอร์ไพริฟอส พาราควอต และไกลโฟเซต มีมติ 9 ต่อ 0 ว่าจะเสนอให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายแบนสารเคมีเหล่านี้ โดยหวังให้มีผลตั้งแต่ 1 ธันวาคมเป็นต้นไป

อย่างไรก็ดี เมื่อต้นปี 2560 ภาครัฐไทยนำโดย 6 กระทรวง ประกอบด้วยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งนักวิชาการ ก็เคยมีมติให้เลิกใช้สารเคมีบางตัวแล้ว ก่อนกระทรวงเกษตรฯ จะแหกมติมาต่อใบอนุญาตต่อในช่วงปลายปี (อ่านรายละเอียดได้ทาง https://themomentum.co/paraquat-is-still-being-allowed-in-thailand)

Tags: , , , , , ,