เทสโก้ โลตัส ระบุว่า ตั้งแต่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ จะเปิดช่วงเวลาพิเศษ (Priority Hour) ตั้งแต่เวลา 8.00 – 9.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ สำหรับผู้สูงอายุ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้พิการ และสตรีมีครรภ์ เพื่อเว้นระยะห่างที่ปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มลูกค้าพิเศษ ได้ซื้อสินค้าก่อน นอกจากนั้น ยังเปิดช่องทางชำระเงินพิเศษ (Priority Lane) สำหรับลูกค้ากลุ่มพิเศษตลอดทั้งวันอีกด้วย

ทั้งนี้ ในการแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุข วานนี้ ระบุว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยที่อาการวิกฤตจำนวน 17 ราย ร้อยละ 50 เป็นผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 70 ปี และมีโรคเรื้อรังประจำตัว ดังนั้น กลุ่มผู้สูงอายุจึงเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญ

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ สหรัฐอเมริกาหรือ CDC มีคำเตือนเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุในการลดความเสี่ยงว่า ให้สำรองข้าวของที่จำเป็น โดยเฉพาะยาหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ เช่น การล้างมือบ่อ่ยๆ ไม่เอามือสัมผัสใบหน้า รักษาระยะห่างระหว่างตัวเองกับคนอื่น หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น ในช่วงการระบาด ให้อยู่ที่บ้านให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้

ภาพ: Mladen ANTONOV / AFP

Tags: , ,