รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และประธานกรรมการมูลนิธิเอสซีจี เปิดเผยว่าเพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังทำงานอย่างหนักให้คนไทยพ้นภัยโควิด-19 ทีมงานเอสซีจีจึงได้เร่งพัฒนานวัตกรรมป้องกันเชื้อโควิด-19 มอบให้กับโรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งเป็นต้นแบบและหน่วยงานประสานหลักในการจัดแผนรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ประกอบด้วย

  1. ชุดอุปกรณ์ติดตามสุขภาพทางไกล (Tele-Monitoring) 22 ชุด ที่ลดการสัมผัสโดยตรงระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเก็บตัวตามลำพัง ผ่านการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยี Internet of things (IoT) ช่วยติดตามข้อมูลสุขภาพผ่านระบบออนไลน์แบบเรียลไทม์

  2. ห้องตรวจและคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยง (Modular Screening & Swab Unit) รวม 18 ห้อง จุดเด่นอยู่ที่ใช้เวลาติดตั้งที่หน้างานเพียง 2 วัน ออกแบบแยกสัดส่วนพื้นที่ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง พร้อมระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสม จึงช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ

  3. ห้องน้ำสำเร็จรูป (Modular Bathroom) 12 ห้อง ผลิตพร้อมใช้งานจากโรงงาน ทำความสะอาดฆ่าเชื้อง่าย แยกการใช้งานระหว่างบุคลากรการแพทย์และผู้ป่วยติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง

  4. อุปกรณ์ทางการแพทย์ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ได้แก่ แคปซูลความดันลบสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ (Isolation Capsule) 5 แคปซูล ห้องตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ (Isolation Chamber) 1 ชุด (3 ห้อง) กล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย (Aerosol Box) ช่วยในปฏิบัติการใส่ท่อช่วยหายใจของบุคลากรทางการแพทย์ 5 กล่อง พร้อมมอบอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตาจากสารคัดหลั่ง (Face Shield) ที่พนักงานจิตอาสาร่วมทำ 200 ชิ้น

 

Tags: