หลังจากหลายปีที่ครูในอังกฤษต้องเผชิญกับการลดค่าจ้างและสหภาพแรงงานได้เรียกร้องขอให้ยุติการลดค่าจ้างและปรับให้เป็นธรรมต่อครูมากยิ่งขึ้น ล่าสุด กรมสามัญศึกษา สหราชอาณาจักรประกาศปฏิรูปค่าจ้างครู โดยเพิ่มเงินเดือนครูมากที่สุดถึง 6,000 ปอนด์หรือประมาณ 200,000 บาท 

ทำให้เงินเดือนครูใหม่ของสหราชอาณาจักรถูกกำหนดให้สูงถึง 30,000 ปอนด์หรือประมาณ 1,100,000 บาท ภายในปี 2022-2023 รวมถึงทำให้เงินเดือนเริ่มต้นของอาชีพครูสูงที่สุดในตลาดแรงงานจบใหม่ จากที่ปัจจุบันเงินเดือนขั้นต่ำสำหรับครูในอังกฤษและเวลส์อยู่ที่ 23,720 ปอนด์หรือประมาณ 870,000 บาท ในขณะที่เงินเดือนขั้นต่ำในลอนดอนอยู่ที่ 29,664 ปอนด์หรือประมาณ 1 ล้านบาทต้นๆ  

นอกจากการขยับฐานเงินเดือนแล้วนั้น ตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป รัฐบาลอังกฤษจะระดมทุนในโครงการบำนาญของครูเพิ่มขึ้นและทำให้ครูได้รับเงินสมทบจากนายจ้างถึง 23.6% จากเงินเดือน เพื่อให้โรงเรียนสามารถใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่ในการพัฒนาโรงเรียนได้มากขึ้น รวมถึงครูใหม่ทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมเนื้อหาหลังการปฏิรูป เพื่อให้ครูทุกคนที่จะเข้าทำหน้าที่ครูมีคุณภาพสูง

Gavin Williamson เลขาธิการด้านการศึกษาของรัฐบาล เปิดเผยว่า รัฐบาลได้เตรียมเงินกว่า 1.4 หมื่นล้านปอนด์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้น พร้อมอธิบายว่า ครูเป็นเหมือนกับเส้นเลือดของโรงเรียน ดังนั้น เพื่อดึงดูดบุคลากรที่ดีที่สุดในตลาดแรงงงาน รัฐบาลจึงสนับสนุนนโยบายนี้อย่างเต็มที่ 

เช่นเดียวกัน Dr. Mary Bousted เลขาธิการสหภาพการศึกษาแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในภาวะที่อังกฤษประสบปัญหาไม่สามารถรักษาครูที่มีประสบการณ์เอาไว้ได้ จากการที่ครูเกือบครึ่งหนึ่งลาออกภายใน 10 ปี ทำให้การเพิ่มเงินเดือนครูมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการรับนักศึกษาจบใหม่เข้ามาเป็นครู อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเงินหรือสวัสดิการให้กับผู้ที่อยู่ในอาชีพครูและมีประสบการณ์การสอนแล้วเช่นกัน 

ทั้งนี้ จากการจัดอันดับขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) เปิดเผยว่า ประเทศที่มีเงินเดือนของครูระดับชั้นประถมศึกษาสูงที่สุดในโลก 5 อันดับ ได้แก่ ลักเซมเบิร์ก สวิตเซอร์แลนด์ เกาหลีใต้ เยอรมนี และออสเตรีย และประเทศที่มีเงินเดือนของครูระดับชั้นมัธยมศึกษาสูงที่สุดในโลก 5 อันดับ ได้แก่ ลักเซมเบิร์ก สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี  เนเธอร์แลนด์ และเกาหลีใต้ โดยเงินเดือนของครูระดับมัธยมศึกษาในในลักซ์เซมเบิร์กขณะเริ่มต้นทำงานโดยไม่มีประสบการณ์อาจสูงถึง 2,100,000 บาท

ที่มา

https://www.independent.co.uk/news/education/education-news/teacher-salary-starting-government-plan-education-a9087996.html

https://www.businessinsider.com/teacher-salaries-by-country-2017-5

ภาพ:Gettyimages

Tags: ,