วันนี้ 17 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวัน International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia ถือเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ของชาว LGBTQ+ ไต้หวันด้วย เมื่อรัฐสภาลงมติโหวตให้ร่างกฎหมายการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกันผ่านออกมาเป็นกฎหมาย หลังจากการต่อสู้มานาน 2 ปี ถือเป็นชาติแรกในเอเชียที่ประกาศให้การแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกันถูกต้องตามกฎหมาย

บริเวณหน้ารัฐสภาของไต้หวันคราคร่ำไปด้วยกลุ่มผู้สนับสนุน LGBTQ+ ที่มาปักหลักรอฟังผลการลงมติของรัฐสภาในการผ่านร่างกฎหมายการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกัน แม้ว่าฝนจะตกอย่างหนักตั้งแต่เช้ามืดก็ตามที

ก่อนหน้านี้ เมื่อ 24 พฤษภาคม 2017 ศาลสูงของไต้หวันเคยตัดสินว่า การไม่อนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันแต่งงานเป็นการละเมิดสิทธิและความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ โดยคณะผู้พิพากษาได้กำหนดกรอบเวลา 2 ปีเพื่อให้รัฐบาลแก้ไขกฎหมาย หรือผ่านกฎหมายใหม่เพื่อรับรองการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกัน หากไม่ทำตามหรือไม่เสร็จสิ้นภายในกรอบเวลา 2 ปีตามกำหนดวันที่ 24 พฤษภาคม 2019 คู่รักเพศเดียวกันก็จะสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้โดยยึดคำวินิจฉัยของศาลในครั้งนี้ นั่นจึงเป็นที่มาของการลงมติผ่านกฎหมายการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกันในวันนี้

หนึ่งในข้อเสนอของร่างกฎหมายการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกันของไต้หวันนี้มีความก้าวหน้าอย่างยิ่งด้วยการใช้คำว่า “การแต่งงาน” กับคู่รักเพศเดียวกันเช่นเดียวกับคู่รักต่างเพศอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม เพียงแต่เสนอสิทธิในการรับบุตรบุญธรรมอย่างมีข้อจำกัด

ก่อนหน้านี้ ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกันเสนอไม่ให้ใช้คำว่า “การแต่งงาน” แต่ให้ใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียง และไม่ให้สิทธิในการรับบุตรบุญธรรม และอีกหนึ่งข้อเสนอจากฝ่ายกฎหมายพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าก็คือ ไม่ให้ใช้คำว่า “การแต่งงานเพศของคู่รักเดียวกัน” แต่อนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกัน “จดทะเบียนสมรส” กับหน่วยงานราชการ

ผลการลงมติในวันนี้ปรากฎว่า รัฐสภาผ่านกฎหมายการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกัน โดยให้ใช้คำว่า “exclusive permanent unions” โดยในร่างกฎหมายที่ได้รับการลงมติผ่านโดยคะแนน 75 ต่อ 22 นั้นใช้คำว่า “คนสองคนที่มีเพศเดียวกันอาจสร้างความสัมพันธ์ที่ถาวรและพิเศษเพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินชีวิตร่วมกัน” (two people of the same gender may establish a permanent, exclusive relationship for the purpose of pursuing a common life)

อีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือ การลงมติให้มีการจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีการลงมติผ่านให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถยื่นความประสงค์จดทะเบียนสมรสต่อหน่วยงานราชการได้ ซึ่งมีการลงมติเห็นชอบ 66 เสียง ไม่เห็นชอบเพียง 27 เสียง

แม้การผ่านกฎหมายการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกันของไต้หวันครั้งนี้จะไม่ได้เป็นกฎหมายที่ก้าวหน้าที่สุด แต่อย่างน้อยนี่ก็ถือเป็นก้าวสำคัญในการต่อสู้เพื่อสิทธิและความเท่าเทียมของเหล่า LGBTQ+ และผู้สนับสนุน และเป็นก้าวสำคัญในการจุดประกายการเคลื่อนไหวนี้ต่อไปยังประเทศอื่นๆ ในเอเชียที่กำลังต่อสู้ในสิทธิและความเท่าเทียมในการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกันเพื่อให้ประกาศรับรองเป็นกฎหมายอย่างเสมอภาคดังเช่นคู่รักต่างเพศ

ประธานาธิบดีไช่ อิงเหวิน ของไต้หวัน ทวีตข้อความบนทวิตเตอร์ในเช้านี้ว่า “อรุณสวัสดิ์ ชาวไต้หวัน วันนี้เรามีโอกาสสร้างประวัติศาสตร์และแสดงให้โลกเห็นถึงคุณค่าที่ก้าวหน้าที่สามารถหยั่งรากลงในสังคมเอเชียตะวันออกได้”

 

อ้างอิง

  • https://www.bbc.com/news/world-asia-48305708
  • https://www.theguardian.com/world/2019/may/17/taiwan-becomes-first-asian-county-to-legalise-same-sex-marriage
  • https://www.channelnewsasia.com/news/asia/taiwan-gay-marriage-rights-law-debate-11541324
  • https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3704386

 

ภาพ : REUTERS/Tyrone Siu