นักวิจัยมหาวิทยาลัยโคโลราโด สหรัฐอเมริกา สนใจการใช้แบคทีเรียมารักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต จึงเริ่มศึกษาหาแบคทีเรียที่มีคุณลักษณะที่สามารถจัดการกับความเครียดได้ แล้วพวกเขาก็พบว่ามีโมเลกุลหนึ่งในแบคทีเรียที่สามารถปิดกั้นตัวรับจากปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเครียดได้ มันคือกรดไขมันเฮกซะเดคาโนอิก (10(Z)-hexadecenoic) 

เท่าที่นักวิจัยรู้ตอนนี้ สารชนิดนี้พบในแบคทีเรียชนิดที่อยู่ในดินและน้ำ มันช่วยลดระดับความเครียดและความวิตกกังวลของมนุษย์ได้ โดยลดปฏิกิริยาตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เคร่งเครียด

คริสโตเฟอร์ ลาวรี หัวหน้านักวิจัยกล่าวว่า มีของเหลวชนิดพิเศษในแบคทีเรียที่ชักนำให้เกิดการป้องกันปฏิกิริยาทางอารมณ์ และไขมันนี้เป็นหนึ่งในส่วนประกอบของของเหลวชนิดพิเศษนี้

ตอนนี้ วัคซีนยังอยู่ในขั้นทดลองใช้กับหนู และกำลังทดสอบว่า แบคทีเรียสายพันธุ์นี้มีลักษณะอย่างไรในสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยนักวิจัยยังต้องใช้เวลาพัฒนาและทดสอบราว 10-15 ปี แต่ถ้าได้รับอนุญาต วัคซีนนี้จะใช้กับคนที่ทำงานที่มีภาวะเครียดสูง เช่น ทหาร เพื่อลดการพัฒนาไปเป็นสภาวะป่วยทางจิตใจจากเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างร้ายแรง หรือ PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) ถือได้ว่าการทดลองนี้เป็นการทดลองครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์การแพทย์

 

ที่มา: 

Tags: , , , ,