ตลอดชีวิตการทำงานของสมพล ตรีภพนารถ ผู้บริหาร MBK เขายอมรับว่าไม่เคยคิดว่าจะมีวันได้เห็นภาพห้างสรรพสินค้าต้องปิดชั่วคราว ไม่มีร้านค้าและผู้คนเดินช้อปปิ้ง ด้วยผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ทำให้เขามองภาพของ MBK หลังจากนี้ในรูปแบบใหม่ ซึ่งมาพร้อมกับการเดินห้างแบบวัฒนธรรมใหม่ด้วยเช่นกัน

Tags: , , ,