โรงพยาบาลราชวิถีออกแบบประเมินความเสี่ยง “ก่อนมาโรงพยาบาล” สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง สงสัย หรือกังวลว่าจะติดเชื้อโควิด-19 เพื่อประเมินว่าตนเองมีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 มากน้อยแค่ไหน ด้วยการทำแบบทดสอบตามลิงก์นี้ rajavithi.emergencymed.net/corona/

นอกจากนี้ที่ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโควิด-19 ได้ที่
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/introduction.php

 

Tags: , ,