สัตว์สตัฟฟ์ เซรามิก รวมไปถึงงานศิลปะหลากหลายชิ้นในนิทรรศการนี้ ดูคล้ายภาพที่เราเห็นจนชินตาจากภาพข่าวปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสัตว์โลก ไม่ว่าจะเป็นเต่าคาบหลอด นกติดอยู่ในขวดพลาสติก หรืออื่นๆ แต่งานศิลปะในนิทรรศการครั้งนี้ไม่ได้เป็นแค่การทำซ้ำจากภาพเหล่านั้น มันยังพาเราตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารณ์ไปไกลจนถึงเรื่องความยั่งยืนทั้งการอนุรักษ์และการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านศิลปินทั้งไทยและเทศที่มาร่วมกันภายใต้โครงการศิลปินในพำนักของหอศิลป์ศุภโชค Subhashok The Arts Centre ที่สนับสนุนให้ศิลปินทั้งไทยและต่างประเทศได้ร่วมสังเกตการณ์ชุมชน สังคม และวิพากษ์ปัญหาต่างๆ ที่ซ้อนทับอยู่ในสังคมไทย

นิทรรศการ Shift Path: 2.5 PM ประกอบไปด้วยผลงานของศิลปิน Naomi Maury, Damien Fragnon, เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล และปฏิพัทธ์ ชัยวิเทศ คิวเรทโดย Tristan Deschamps และ ชล เจนประภาพันธ์ ที่มาร่วมด้วยช่วยกันนำเอาความสนใจทางด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ตกผลึกอยู่ในรูปแบบของศิลปะ

Damien Fragnon นำเสนอผลงาน sunstones on the crystal storm กับการทดลองสร้างวัสดุเลียนแบบก้อนหินธรรมชาติ แม้จะไม่สามารถกลายเป็นก้อนหินจริงๆ ได้ แต่การสร้างสรรค์ของเขาคือการเรียนรู้และตระหนักต่อการใช้ทรัพยากรของมนุษย์

Naomi Maury กับงานประติมากรรมชุด Scaffolding for the altar of cutaneous microbiota การผสมผสานระหว่างโครงสร้างกึ่งจริงกึ่งฝัน รูปร่างและพื้นผิวที่สื่อสารระหว่างการมีชีวิตกับไม่มีชีวิต โดยเฉพาะการรวมตัวของวัสดุที่แตกต่างกัน ทำให้ผลงานมีลักษณะกายวิภาคที่ดูราวกับหายใจได้

เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล กับผลงานชุด Monolith Souvenir ใบไม้ที่ถูกปกคลุมไว้ด้วยฝุ่นจากอุตสาหกรรม แม้อาจดูเป็นสิ่งเล็กๆ แต่นั่นคือสัญลักษณ์ของการพัฒนาที่เติบโตจนไม่เหลือที่ว่างไว้ให้กับความเกรงใจต่อทรัพยากรธรรมชาติ

ปฏิพัทธ์ ชัยวิเทศ กับผลงานชุด 2562++ ที่ได้มาจากการสังเกตสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่โดยรอบแม่น้ำเจ้าพระยา วัตถุแสดงความพิกลพิการนั้นชวนให้ตั้งคำถามถึงเบื้องหลังของเมืองที่กำลังเติบโตที่เต็มไปด้วยปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

นิทรรศการระหว่างวันที่ 21 .. – 9 มิ.. 2562 อาคารหอศิลป์ ชั้น 1 ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sac.gallery

Tags: