วันที่ 7 มีนาคม 2562 เป็นอีกครั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามามีบทบาทในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทย ผ่านคำตัดสินคดียุบพรรคไทยรักษาชาติ จากกรณีที่ทางพรรคเสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

ศาลรัฐธรรมนูญทั้งคณะขึ้นบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยคดียุบพรรคไทยรักษาชาติ ในสามประเด็น

ประเด็นแรก องค์คณะมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ โดยระบุว่า การกระทำของพรรคอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคสอง

ประเด็นที่สอง องค์คณะมีมติเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 ให้เพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรค เป็นเวลา 10 ปี

ประเด็นที่สาม องค์คณะมีมติเอกฉันท์ ไม่ให้กรรมการบริหารพรรคไปจดทะเบียนตั้งพรรคการเมืองใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีส่วนร่วมจัดตั้งพรรคการเมืองเป็นเวลา 10 ปี

บรรยากาศการอ่านคำวินิจฉัยวันนี้ นอกจากจะมีสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากแล้ว ยังมีประชาชนจำนวนหนึ่งที่มาเฝ้ารอฟังการแถลงครั้งนี้ด้วยตัวเอง หลายคนแสดงอาการเสียใจ บางส่วนร้องไห้ โดยบอกว่า เมื่อไม่มีพรรคไทยรักษาชาติแล้ว คงจะหันไปเลือกพรรคการเมืองอื่นๆ เช่น พรรคเพื่อชาติ พรรคอนาคตใหม่ และพรรคเสรีรวมไทย

Tags: , , ,