เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา เวลา 09.20 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่พระทวารเทเวศรรักษา เสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน ไปยังพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร รัชกาลที่ 1-9 จากนั้นเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีล

 

เวลาพระฤกษ์ 10.09-12.00 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสรงพระมุรธาภิเษก ณ มณฑปพระกระยาสนาน บริเวณชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน โดยน้ำสรงพระมุรธาภิเษกเป็นน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 9 แหล่งน้ำ คือ น้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 4 ของเมืองสุพรรณบุรี คือ สระเกศ สระแก้ว สระคา สระยมนา และ น้ำจากแม่น้ำสายสำคัญอีก 5 สาย เรียกกันว่า “เบญจสุทธิคงคา” คือ แม่น้ำเพชรบุรี, แม่น้ำราชบุรี, แม่น้ำเจ้าพระยา, แม่น้ำป่าสัก, แม่น้ำบางประกง

จากนั้น ทรงรับน้ำพระพุทธมนต์และน้ำเทพมนต์ตามลำดับทรงรับน้ำอภิเษก ซึ่งเป็นน้ำจากทุกจังหวัดที่ประกอบพิธีแล้ว ณ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์

ที่มาภาพ: โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ผ่าน Reuters