นานๆ ทีจะมีการเลือกตั้ง ไม่ใช่แค่คนรุ่นใหม่ที่เพิ่งมีโอกาสเลือกตั้งเป็นครั้งแรก แต่คนทำข่าวอีกหลายคน แม้จะเจนสนามการเมืองมาแค่ไหน แต่ก็เพิ่งทำข่าวเลือกตั้งเป็นครั้งแรกก็คราวนี้เอง

The Momentum สัมภาษณ์ นภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ จาก Workpoint, อรรถชัย หาดอ้าน จาก Voice Online, ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ จาก iLaw, ศุภกาญจน์ เรืองเดช จากมติชน และ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย จากไทยทีวีสีช่อง 3

พวกเขาเล่าถึงรสชาติของการลงสนามเลือกตั้งในครั้งนี้ แถมท้ายด้วยการทำนายว่าใครน่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย

 

 

Tags: , , , , , , , , ,