วันนี้ (27 พฤษภาคม 2567) ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า แถลงข่าวกรณีการเลือก ส.ว. สืบเนื่องจากกรณีที่ศาลปกครองเพิกถอนระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยข้อห้ามไม่ให้แนะนำตัวผู้สมัครเพราะขัดรัฐธรรมนูญ และให้ กกต.แก้ไขระเบียบ

ธนาธรระบุว่า หากดูตามไทม์ไลน์จะพบว่า กกต.สามารถอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองภายใน 30 วัน และหาก กกต.คิดจะอุทธรณ์หรือไม่แก้ไขระเบียบทันทีเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งศาล เวลา 30 วันหมายความว่า ระเบียบนี้จะถูกปลดล็อกในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ผู้สมัครระดับอำเภอและระดับจังหวัดก็ยังไม่สามารถแนะนำตัวหรือเผยแพร่ข้อมูลของตนเองกับสาธารณะและกับบุคคลทั่วไป ในรอบการเลือกระดับอำเภอและระดับจังหวัด รวมถึงต้องใช้แบบฟอร์มของ กกต.ในการแนะนำตนเองเท่านั้น

ดังนั้น ธนาธรจึงเรียกร้องให้ กกต.มีความชัดเจนต่อคำสั่งศาลปกครอง พร้อมกับให้ กกต.ออกระเบียบใหม่โดยทันที ให้ระเบียบใหม่ต้องสอดคล้องกับคำสั่งศาลปกครอง และเรียกร้องให้ กกต.ประกาศเจตนารมณ์ว่า จะไม่อุทธรณ์คำสั่งศาลปกครอง 

ทั้งนี้ หากไม่อุทธรณ์ ผู้สมัครจะสามารถประชาสัมพันธ์ได้ในวงกว้างขึ้น และสามารถประชาสัมพันธ์ตัวเองผ่านโซเชียลมีเดียได้ สามารถใช้ช่องทางการสื่อสารได้กว้างขึ้น และทำให้การตัดสินใจเลือกผู้สมัครมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขณะเดียวกัน ด้วยวิธีนี้ ประชาชนสามารถช่วยตรวจสอบผู้สมัคร ส.ว.จากเดิมที่ประชาชนและ สื่อมวลชนไม่มีส่วนร่วมเลย ทั้งที่ ส.ว.เป็นสถาบันทางการเมือง และเป็นองค์กรที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาการเมืองไทย 

“ถ้าปลดล็อกแล้ว กกต.ไม่ยื่นอุทธรณ์ ประชาชนจะเข้าถึงข้อมูลที่กว้างขึ้น ง่ายขึ้น สังคมก็จะได้ประโยชน์ รวมถึงสามารถร่วมกันตรวจสอบและติดตาม ส.ว.ครั้งนี้ เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน ทำให้สุขภาพประชาธิปไตยดีขึ้น” 

ธนาธรยังกล่าวเชิญชวนให้ผู้สมัครเข้าไปตรวจสอบข้อมูลในอำเภอ และศึกษาข้อมูลในกลุ่มที่สมัครและกลุ่มอื่น เพื่อทำการบ้านล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote ของ กกต. และท้ายที่สุดยังเชิญชวนประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม โดยเข้าไปเป็นผู้สังเกตการณ์การเลือก ส.ว.ทั้งในระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศได้ หากอยู่ใกล้อำเภอไหน ไปอำเภอนั้น โดยขอเชิญชวนประชาชนที่มีเวลาว่างไปติดตามการเลือก ส.ว. 

“การมีประชาชนไปนั่งสังเกตการณ์ ก็จะทำให้สิ่งที่มันไม่ถูกต้องในกระบวนการการเลือก ส.ว.เป็นไปได้ยากขึ้น เช่น มีการไปซื้อเสียงกัน การไปจ้างวานกันหน้างาน หากมีคนตรวจสอบก็จะทำได้ยากขึ้น”Tags: , , ,