วันนี้ (20 พฤษภาคม 2567) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง มีคำพิพากษา สกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด น้องชายของ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า มีโทษจำคุก 6 เดือน

ทั้งนี้มาจากพฤติการณ์ที่สกุลธรได้จ่ายสินบนให้กับ ประสิทธิ์ อภัยพลชาญ และสุรกิจ ตั้งวิทูวณิช เจ้าพนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อเช่าที่ดินซอยร่วมฤดีและที่ดินบริเวณองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ย่านชิดลม โดยมีมูลค่ารวม 20 ล้านบาท

ก่อนหน้านี้ ศาลเคยมีคำพิพากษาในคดีที่ประสิทธิ์และสุรกิจรับสินบน เมื่อปี 2562 โดยระบุไว้ว่า ประสิทธิ์ได้นำเอกสารปลอมของสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยอ้างว่ามีที่ดินให้เช่าแก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ พร้อมกันนี้ สกุลธรยังได้ประสานงานกับสุรกิจ เพื่อให้ติดต่อไปยังประสิทธิ์ เพื่อให้บริษัทฯ ได้ที่ดินมาอย่างสะดวกสบาย และให้สกุลธรทำหนังสือแจ้งความจำนงต่อการเช่าที่ดินดังกล่าว โดยนำเงินส่วนหนึ่งไปมอบให้กับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินฯ ทำให้บริษัทฯ ได้สิทธิเช่าที่ดินดังกล่าวโดยไม่ต้องผ่านการประมูล จากพฤติการณ์ดังกล่าวทำให้สำนักงานทรัพย์สินฯ ความเสียหายทางด้านผลประโยชน์ จากที่ควรจะได้รับประโยชน์จากการประมูลสูงสุด

สำหรับคำพิพากษาศาลวันนี้ ศาลระบุว่าจำเลย (สกุลธร) มีความผิดฐานเป็นผู้ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้เจ้าหน้าที่รัฐกระทำการหรือไม่กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 144 ประกอบมาตรา 84 พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 123/5 ประกอบประมวลกฎหมายมาตรา 84 

สำหรับสกุลธร เป็นบุตรชายของ พัฒนา จึงรุ่งเรืองกิจ และสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ คนที่ 4 ของตระกูล โดยที่ภายหลังที่ธนาธรออกมาตั้งพรรคอนาคตใหม่ ทำให้สกุลธรได้ขึ้นสู่ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรียลแอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ ในเวลาต่อมา 

อย่างไรก็ตาม จำเลยรับการประกันตัวจากศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Tags: , , ,