วันนี้ (9 กันยายน 2564) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาลงประกาศ ‘ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี’ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 แล้ว และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 และประกาศครั้งสุดท้าย ลงวันที่ 22 มีนาคม พุทธศักราช 2564 นั้น

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า สมควรให้รัฐมนตรีบางคนพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์แก่ราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีดังต่อไปนี้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ลงประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2564

1. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์

2. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

ส่วนสาเหตุนั้น มีรายงานข่าวว่า มาจากการที่ทั้งสองพยายาม ‘เปลี่ยนตัว’ โดยรวบรวมเสียง ส.ส. ในการโหวต ‘ไม่ไว้วางใจ’ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ เมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา แต่สุดท้ายไม่สำเร็จ ทำให้นายกรัฐมนตรีเปลี่ยนตัวทั้งสองออกจากตำแหน่ง

เมื่อเวลา 14.30 น. ที่ผ่านมา ร้อยเอกธรรมนัสได้แถลงข่าวที่รัฐสภา ระบุว่าต้องรับผิดชอบสิ่งที่กระทำไป และเมื่อด้วยเหตุผลแล้วไม่เกิดประโยชน์ วิธีการที่ดีที่สุดคือต้องตัดสินใจด้วยตัวเอง และอาจไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่มีความสุขมากกว่า โดยบอกว่าตัดสินใจเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 กันยายน ก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้ว

กระนั้นเอง พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เพิ่งให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ทำเนียบรัฐบาลว่า จะไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรี โดยอ้างอิงคำให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์ก่อนหน้านี้ แต่สุดท้าย ในช่วงบ่ายก็มี ‘จดหมายลาออก’ จากทั้งสอง ซึ่งทำให้ต้องมีการปรับคณะรัฐมนตรีต่อไป

ภาพ: ราชกิจจานุเบกษา, รัฐบาลไทย
Tags: , , , ,