บรรยากาศการสอบ TGAT ที่สนามสอบโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช้าวันนี้ (10 ธันวาคม 2565) ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการสอบ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนมากเข้าสอบ 

สำหรับการสอบ TGAT หรือ Thai General Aptitude Test พัฒนามาจาก GAT โดยปรับเปลี่ยนให้เป็นการสอบเพื่อวัดสมรรถนะทั่วไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. ทักษะภาษาอังกฤษ 2. การใช้เหตุผลเชิงปริมาณและการคิดอย่างมีตรรกะ และสมรรถนะในการทำงานในอนาคต 

ทั้งนี้ การสอบ TGAT มีความซับซ้อนกว่าระบบเดิม โดยเฉพาะในหัวข้อ ‘สมรรถนะในการทำงานในอนาคต’ ซึ่งหลายคนตั้งคำถามว่าคืออะไรกันแน่ ทั้งนี้ทาง ทปอ. ให้ข้อมูลมาว่าข้อสอบในหมวดนี้จะครอบคลุมในเรื่องการสร้างคุณค่าและวัฒนธรรม การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน การบริหารจัดการอารมณ์ และการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม โดยชี้ว่าในส่วนนี้บางข้ออาจมีคำตอบได้หลายข้อโดยข้อที่ถูกต้องที่สุด จะได้คะแนนมากที่สุด ส่วนตัวเลือกอื่นๆ ก็จะได้คะแนนไล่ตามลำดับลงมา ซึ่งสร้างความซับซ้อนขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง

สำหรับปีนี้ ทปอ. เผยว่าในปีนี้มีผู้สมัครสอบ TGAT รวมกันมากกว่า 2.7 แสนคน โดยถือว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่ ทปอ. จัดสอบ เนื่องจากในปีนี้มีการจัดสอบที่เร็วขึ้นกว่าปี 2565 ถึง 3 เดือน ประกอบกับเป็นปีแรกที่พิจารณาให้ใช้คะแนน TGAT และ TPAT หรือ Thai Professional Aptitude Test ซึ่งเป็นการสอบความถนัดด้านต่างๆ 7 ด้าน เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกในรอบที่ 1 ของการสอบ TCAS66 เพื่อเป็นคะแนนวัดผลในการเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป

Tags: , ,