วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2566) ศาลอาญามีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราว ตะวัน-ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ และแบม-อรวรรณ ภู่พงษ์ สองนักกิจกรรมซึ่งถูกคุมขังด้วยความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และยื่นขอถอนประกันตัวเอง เนื่องจากมีเพื่อนนักกิจกรรมถูกถอนประกันตัวจากการเข้าร่วมม็อบระหว่างการประชุมเอเปค 2022 ทั้งนี้ ศาลได้กำหนดระยะเวลาปล่อยตัวชั่วคราว 1 เดือน ตามคำร้องขอของ นายแพทย์พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องจากทั้ง 2 คนมีอาการฉุกเฉินวิกฤตจากการประท้วงอดอาหารและน้ำ รวมถึงปฏิเสธการให้อาหารอ่อนหรือการให้น้ำเกลือ จนอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต โดยหลังจากครบกำหนด 1 เดือน ต้องมารายงานตัวต่อศาลอีกครั้ง

ทั้งนี้ข้อเรียกร้องของทั้ง 2 คน ได้แก่ การให้ศาลมีคำสั่ง ‘ให้ประกันตัว’ นักกิจกรรมทั้งหมดที่ถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 รวมถึงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม และขอให้พรรคการเมืองทุกพรรคร่วมกันยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112

Tags: ,