วันนี้ (16 มีนาคม 2565) นายแพทย์ ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้ นายแพทย์ นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สคอ.) กรมควบคุมโรค กล่าวชี้แจงเรื่องร้องเรียนการแชร์ข้อมูลที่เป็นกระแสข่าวในโลกออนไลน์กรณีเพจเฟซบุ๊ก ชื่อ BLACKPINK Thailand โพสต์ภาพของศิลปินวง BLACKPINK ซึ่งถ่ายภาพคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยี่ห้อ Chivas Regal นั้น

ทางสำนักงานฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่โพสต์ภาพและข้อความดังกล่าว เนื่องจากในประเทศไทย มีมาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ทว่า ในบางประเทศไม่ได้มีกฎหมายที่ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเรื่องนี้โดยเฉพาะเหมือนประเทศไทย การกระทำบางอย่างจึงไม่เป็นความผิดในประเทศนั้นๆ อย่างไรก็ตาม จะออกหนังสือเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริงตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

กรมควบคุมโรคยังระบุด้วยว่า ในปัจจุบันมีระบบเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (TAS) โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://tas.go.th ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียนผ่านระบบดังกล่าวได้ และขอให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา โทร. 0 2590 3342

ทั้งนี้ ภาพดังกล่าวเป็นภาพของ ลลิษา มโนบาล หรือ ลิซ่า แบล็กพิงก์ โฆษณาเครื่องดื่มเหล้า Chivas Regal จากประเทศเกาหลีใต้ โดยเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ได้แสดงความเห็นถึงมาตรา 32 ของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่า เป็นมาตราที่จำกัดสิทธิเสรีภาพเกินกว่าเหตุ มีโทษสูงกว่าที่ควรจะเป็น คือปรับไม่เกิน5 แสนบาท จำคุกไม่เกิน 1 ปี รวมถึงมีช่องให้เกิดการเลือกปฏิบัติ และหากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยไปโฆษณา หรือไปสนับสนุนการแข่งกีฬาในต่างประเทศ แล้วมีการถ่ายทอดการแข่งขันกลับมาในประเทศก็สามารถทำได้ หรืออย่างกรณีลิซ่า ไปโฆษณาในต่างประเทศ โฆษณากลับมาก็สามารถกระทำได้เช่นกัน

สำหรับมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใดๆ โดยผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ให้กระทำได้แต่ เฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม โดยไม่ปรากฏภาพของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น

ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการปรากฏของภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเท่านั้น ทั้งนี้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให้ใช้บังคับกับการโฆษณาที่มีต้นกำเนิดนอกราชอาณาจักร

ภาพ: Chivas Regal

Tags: , , ,