งานนโยบาย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนผ้าอนามัย 7,000 ชิ้นจากลอรีเอะ เพื่อเริ่มต้นโครงการ ‘ผ้าอนามัยฟรี’ เป็นสวัสดิการสำหรับผู้หญิง โดยเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้นแบบมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทย ผลักดันสวัสดิการผ้าอนามัยฉุกเฉินให้เกิดขึ้นในห้องน้ำหญิงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณะสำคัญและทุกคณะภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงจัดตั้งศูนย์แจกจ่ายผ้าอนามัยสำหรับนักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องประหยัดค่าใช้จ่ายในสภาวะปัญหาเศรษฐกิจ เพื่อช่วยลดภาระค่าผ้าอนามัยและความเหลื่อมล้ำทางเพศภายในมหาวิทยาลัย 

โดยจุดที่วางผ้าอนามัยหญิงมีทั้งสิ้น 25 จุด ทั่วมหาวิทยาลัย โดยขั้นตอนการใช้งานสวัสดิการผ้าอนามัยฉุกเฉินคือ สแกน QR Code บนกล่อง พร้อมเลือกกลุ่มผู้ใช้งาน และสามารถหยิบผ้าอนามัย รวมถึงกรอกจำนวนที่รับในฟอร์มได้ทันที

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายผ้าอนามัยถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เพศหญิงไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยเพศหญิงที่มีประจำเดือนเฉลี่ยเดือนละ 5 วัน ต้องใช้ผ้าอนามัยเฉลี่ยวันละ 4 แผ่น ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำจึงอยู่ที่เดือนละ 100 บาท ปีละ 1,200 บาท และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตลอดชีวิต หากมีประจำเดือนตั้งแต่อายุ 13-55 นั้น อยู่ที่ 5 หมื่นบาท ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้มีเพศสรีระเป็นชายไม่มีความจำเป็นต้องจ่าย ซึ่งงานนโยบาย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เห็นว่าเป็นข้อมูลสนับสนุนให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมทางเพศ

ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประเทศนิวซีแลนด์เพิ่งออกกฎหมาย กำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องบริการผ้าอนามัย ตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปี 2567 โดยรัฐบาลนิวซีแลนด์อุดหนุนงบประมาณกว่า 25 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ (ประมาณ 592.9 ล้านบาท) เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงผ้าอนามัยสำหรับเด็กยากจน และแก้ปัญหาเด็กไม่เข้าเรียน เพราะไม่มีผ้าอนามัย โดยเป็นปฏิกิริยาตามหลังประเทศสกอตแลนด์ ที่ผลักดันการแจกผ้าอนามัยฟรีสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม เริ่มตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 ทั้งยังมีแอพพลิเคชันให้ติดตามว่ามีที่ไหนที่สามารถรับผ้าอนามัยฟรีได้บ้าง นอกจากนี้ ในสหราชอาณาจักร รวมถึง 18 รัฐของสหรัฐอเมริกา ก็ผ่านกฎหมายให้โรงเรียนต้องจัดผ้าอนามัยฟรีให้เด็กเช่นกัน เช่นเดียวกับในอีกหลายประเทศที่ยกเลิกภาษีผ้าอนามัย และเริ่มออกนโยบายเพื่อให้เพศหญิงเข้าถึงผ้าอนามัยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายกันถ้วนหน้า

ที่มา

https://www.bbc.com/news/world-asia-56107816

https://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-51629880

Tags: , , , ,