วันนี้ (10 มีนาคม 2565) ‘เดียร์’ – รวิสรา เอกสกุล ผู้ต้องหาคดียุยง ปลุกปั่น ให้เกิดความไม่สงบ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 และผู้ต้องหาคดีหมิ่นพระมหากษัตริย์ จากการอ่านแถลงการณ์ว่าด้วยการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นภาษาเยอรมัน ที่หน้าสถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เดินทางไปยังศาลอาญากรุงเทพใต้ เพื่อยื่นเรื่องต่อศาลขอไปเรียนต่อที่ประเทศเยอรมนี เป็นครั้งที่ 3 หลังได้รับทุนการศึกษาต่อปริญญาโทที่ประเทศเยอรมนี เเละในช่วงเดือนเมษายน-ตุลาคม จะต้องเดินทางไปทดสอบความพร้อมก่อน เเละถ้าทดสอบผ่านจะได้เรียนถึงปี 2567

ทั้งนี้ เกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมนี ได้ออกหนังสือรับรองก่อนหน้านี้ว่า วริสราได้รับทุนการศึกษาจากองค์กรแลกเปลี่ยนทางวิชาการเยอรมัน (DAAD) จริง ในโปรแกรมเฮลมูท ชมิดท์ สำหรับการศึกษาระดับมหาบัณฑิตในหลักสูตรปริญญาโทด้านการจัดการในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ออสนาบรีค ณ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี รวมถึงหลักสูตรภาษาเพื่อการเตรียมตัว ณ กรุงเบอร์ลิน (ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565–31 สิงหาคม 2567

อย่างไรก็ตาม ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งยกคำร้อง เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่ารวิสรายังไม่ผ่านการคัดเลือกว่าจะได้รับทุนหรือไม่ รวมถึงเงื่อนไขที่บอกว่า อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นนายประกัน และบิดาที่เป็นผู้กำกับดูแลตามเงื่อนไขให้รวิสราไปรายงานตัวและแสดงที่อยู่ต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยที่ประเทศเยอรมนีทุก 30 วันนั้น อยู่ที่ประเทศไทย ยากที่จะกำกับดูแลรวิสรา รวมถึงเห็นว่าเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรนั้น เป็นเงื่อนไขสำคัญ เพราะเกรงว่ารวิสราจะหลบหนี จึงได้ยกคำร้อง

Tags: , ,