วันนี้ (6 ธันวาคม 2565) ที่พรรคเพื่อไทย แพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมและการมีส่วนร่วม พรรคเพื่อไทย ปาฐกถานำภายใต้นโยบาย ‘ประเทศไทย 2570’ ในงาน ‘คิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อไทยทุกคน’ ซึ่งเป็นแคมเปญการรณรงค์เลือกตั้งใหม่ของพรรคเพื่อไทย แทนแคมเปญเดิม ‘พรุ่งนี้ เพื่อไทย’ ถึงนโยบายของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปี 2566 ตอนหนึ่งว่า ภายในปี 2570 พรรคเพื่อไทยจะสามารถผลักดันค่าแรงขั้นต่ำรายวันขึ้นอีก 1 เท่า โดยคนไทยต้องได้ค่าแรงขั้นต่ำให้สมกับศักดิ์ศรีเป็น 600 บาทต่อวัน สามารถเพิ่มเงินเดือนคนจบปริญญาตรีเป็น 2.5 หมื่นบาทขึ้นไป และสร้างงานเพิ่มขึ้นได้กว่า 20 ล้านตำแหน่ง

ขณะเดียวกัน ในส่วนของการจัดการน้ำ พรรคเพื่อไทยยืนยันว่าต้องแก้น้ำแล้งและน้ำท่วมอย่างเป็นระบบ โดยทำกริดน้ำเพื่อเชื่อมแม่น้ำหลักเข้าหากัน มีอ่างเก็บน้ำ เป็นแก้มลิงตามสายน้ำหลักเพื่อให้เกิดการระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การเปิดทางให้น้ำไหล เช่น ทำให้ถนนเป็นทางน้ำไหลในฤดูน้ำหลาก ซึ่งพรรคเพื่อไทยทำมาแล้วที่จังหวัดอุดรธานี และทำให้น้ำไม่ท่วมจังหวัดอุดรธานีมากว่า 20 ปีแล้ว

“เราจะทำทางน้ำหลากหรือฟลัดเวย์ เพื่อระบายน้ำลงทะเลให้เร็วขึ้นทั้งสองฝั่งเจ้าพระยา ในการป้องกันน้ำไม่ให้ท่วมกรุงเทพฯ เราจะถมทะเลบางขุนเทียนจนถึงสมุทรปราการ สมุทรสาคร ซึ่งจะทำให้เกิดแผ่นดินงอกจำนวนมาก ซึ่งนอกจากป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ แล้ว จะลดความแออัดในกรุงเทพฯ เยอะ เราจะมีที่ดินงอกออกมา ทำเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทย”

ส่วนด้านนโยบายการคมนาคม แพทองธารระบุว่า พรรคเพื่อไทยจะสร้างรถไฟรางคู่ในทุกเส้นทาง เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางจาก 10 ชั่วโมงเหลือ 5 ชั่วโมง เส้นทางรถไฟสายใหม่จะสร้างขึ้นไปยังอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไปจังหวัดนครพนม และจังหวัดภูเก็ต ขณะเดียวกัน รถไฟความเร็วสูงจากจีนมาไทยเพื่อต่อไปสิงคโปร์ก็จะเกิดขึ้นแน่นอน นอกจากนี้จะมีการจัดระเบียบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลขึ้นใหม่ ให้เกิดตั๋วร่วม 20 บาททุกเส้นทางก่อนปี 2570 อีกทั้งจะขยายพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อรองรับผู้โดยสารจาก 45 ล้านคนเป็น 100 ล้านคน ในระยะเวลา 4 ปี

สุดท้าย แพทองธารจบด้วยนโยบายการเมืองของพรรคเพื่อไทย โดยยืนยันว่าหากเลือกรัฐบาลพรรคเพื่อไทย รัฐธรรมนูญจะเป็นประชาธิปไตยแบบเต็มใบ นายกรัฐมนตรีจะถูกเลือกโดย ส.ส. ซึ่งมาจากประชาชนเท่านั้น และพรรคจะสนับสนุนการกระจายอำนาจบริหารจากส่วนกลางเป็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ทั้งจะควบคุมเม็ดเงินต่างๆ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ชั้นสูงเพื่อตามหาเม็ดเงินที่ถูกเบียดบังให้มั่นใจว่าภาษีที่ประชาชนจ่ายได้กลับไปสร้างความสุข ความเจริญให้ประชาชน ทุกบาท ทุกสตางค์ ขณะเดียวกัน พรรคเพื่อไทยจะสนับสนุนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ในทุกจังหวัดที่พร้อมอีกด้วย

“เราสามารถทำนโยบายที่กล่าวมาข้างต้นให้เกิดขึ้นจริงได้ เราไม่ต้องย้ายประเทศแล้ว แค่ร่วมมือกัน เปลี่ยนผู้นำง่ายกว่า เราจะพลิกฟื้นประเทศให้กลับมามีเกียรติ มีศักดิ์ศรีอีกครั้ง การคิดใหญ่ ทำเป็น จะทำให้ประเทศของเรา พี่น้องคนไทยมีชีวิตที่พลิกฟื้นมาได้ราวปาฏิหาริย์ การมีการเมืองที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น จะช่วยให้เราทวงคืนทศวรรษที่สูญเสียไปให้กลับคืนมา”

Tags: