วันนี้ (3 สิงหาคม 2022) แนนซี เพโลซี (Nancy Pelosi) ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ กล่าวอย่างเป็นทางการ ณ รัฐสภาไต้หวัน ว่า เธอขอบคุณประธานาธิบดี ไช่ อิงเหวิน สำหรับภาวะผู้นำอันเด็ดเดี่ยวของเธอ อีกทั้งยังเรียกร้องให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสหรัฐฯ กับไต้หวันมากขึ้นในอนาคต รวมทั้งยกย่องไต้หวันในฐานะหนึ่งในสังคมที่มีเสรีภาพมากที่สุดในโลก

ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ กล่าวว่าการมาเยือนไต้หวันครั้งนี้มีวาระการพูดคุยอยู่ทั้งหมด 3 เรื่อง ประกอบด้วยเรื่องความปลอดภัยของโลก (Global Security) เรื่องเศรษฐกิจ และเรื่องการบริหารงานของรัฐบาล โดยการมาเยือนเพื่อพูดคุยครั้งนี้มาด้วยความเป็นมิตร

พร้อมทั้งกล่าวเสริมว่า การออกกฎหมายฉบับใหม่ๆ ในอนาคตของสหรัฐฯ จะมุ่งเป้าไปที่การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจุดประสงค์ในการแข่งขันกับจีน โดยไต้หวันเป็นหนึ่งประเทศที่สหรัฐฯ จะติดต่อทางการค้าในด้านนี้ด้วย

ด้าน ไช่ อิงเหวิน กล่าวขอบคุณแนนซี เพโลซี และคณะผู้แทนสำหรับการแสดงออกในเชิงรูปธรรมอย่างเข้มแข็งเพื่อแสดงการสนับสนุนไต้หวันในช่วงเวลาวิกฤต

ประธานาธิบดีไต้หวันยังกล่าวอีกว่า เกาะแห่งนี้จะไม่ถอยกลับเมื่อเผชิญกับภัยคุกคามทางทหาร และจะเสริมความแข็งแกร่งในการป้องกันตัวเอง ประกอบกับการเป็นพันธมิตรที่ซื่อสัตย์ของสหรัฐฯ ต่อไป

“เราจะรักษาอธิปไตยของประเทศเอาไว้อย่างมั่นคง พร้อมกันกับเสริมสร้างเสถียรภาพทางประชาธิปไตย”

ขณะเดียวกัน ไช่ อิงเหวินยังกล่าวถึงเรื่องความมั่นคงของภูมิภาคว่า ไต้หวันมุ่งมั่นที่จะรักษาสันติภาพและความมั่นคงในช่องแคบไต้หวัน และจะทำให้ไต้หวันเป็นกำลังหลักในการรักษาความมั่นคงระดับภูมิภาค “เรารับประกันว่าภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก จะเป็นภูมิภาคที่เสรีและเปิดกว้างสำหรับทุกคน”

ด้านกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกแถลงการณ์ผ่านเว็บไซต์ทางการหลังจากประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ถึงสนามบินไทเปซงซาน เมืองไทเป เกาะไต้หวัน ในเวลาไม่ห่างกันว่า จีนจะใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของตนอย่างเด็ดเดี่ยวเพื่อตอบสนองต่อการเยือนของประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ซึ่งแน่นอนว่าผลที่จะตามมาล้วนเกิดมาจากสหรัฐฯ และกองกำลังแบ่งแยกดินแดนของไต้หวัน

“จีนและสหรัฐอเมริกาเป็นสองประเทศมหาอำนาจ วิธีการอันเหมาะสมที่ทั้งสองประเทศจะอยู่ร่วมกัน คือการให้ความเคารพซึ่งกันและกัน การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การไม่เผชิญหน้า และความร่วมมือกันแบบชนะทั้งสองฝ่าย ปัญหาของไต้หวันเป็นเพียงเรื่องภายในของจีนเท่านั้น ไม่มีประเทศอื่นใดมีสิทธิทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาในกิจการภายในของไต้หวัน ดังนั้น จีนเรียกร้องให้สหรัฐฯ อย่าใช้ ‘ไพ่ของความเป็นไต้หวัน’ เพื่อมาเล่นงานกับจีน”

ที่มา:

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202208/t20220802_10732293.html

https://youtu.be/uHCjOG658hw

Tags: , , , ,