วันนี้ (6 มิถุนายน 2565) วิโรจน์ ลักขณาอดิศร หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกรุงเทพมหานคร และอดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) พรรคก้าวไกล นำทีม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ( ส.ก. ) พรรคก้าวไกล ทั้งหมด 14 คน เดินทางมายังอาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินเเดง เพื่อเข้าร่วมประชุมสภากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1

วิโรจน์ กล่าวว่า จากที่ประชุมในทีม ส.ก.ของพรรคก้าวไกล เราพร้อมที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการแก้ไขข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร เเละการตรวจสอบงบประมาณของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว และในเรื่องของสัญญาเกี่ยวกับโรงกำจัดขยะที่เขตอ่อนนุชซึ่งมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม และไม่สามารถทำงานได้จริง โดยทั้งหมดเป็น 12 นโยบายที่พรรคก้าวไกลมุ่งผลักดันในการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา

“ภาพที่เราจะได้เห็นหลังจากนี้ ผมคิดว่าคือภาพการทำงานร่วมกันของ ส.ก.ทุกคน กับ ผู้ว่าฯ กทม. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ในการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานคร ขณะเดียวกัน ส.ก.ของพรรคก้าวไกล พร้อมทำงานในการตรวจสอบงบประมาณกรุงเทพมหานครอย่างจริงจัง เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของคนกรุงเทพมหานคร และจะยกระดับสภากรุงเทพมหานคร ให้เหมือนกับสภาผู้แทนราษฎร โดยจะทำงานโดยยึดโยงกับประชาชน และอะไรที่ไม่เป็นธรรมเราพร้อมที่จะรับฟังปัญหา เเละเดินหน้าตรวจสอบปกป้องผลประโยชน์พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่” วิโรจน์ กล่าว

วิโรจน์ กล่าวอีกว่า ส.ก.ทุกพรรคการเมือง เห็นตรงกันว่าการกระจายงบประมาณต้องดีขึ้น ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีปัญหาการจัดสรรงบประมาณอย่างไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์ให้นายทุน บางครั้งตอบไม่ได้เลยว่าประชาชนได้ประโยชน์จำนวนเท่าไร ขณะเดียวกัน พรรคก้าวไกล มีแผนที่จะเปิด Hackathon ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ทั้งในประเด็นการกระจายงบที่เป็นธรรมใน 50 เขต , งบฯ สำนักระบายน้ำ , งบฯ สำนักโยธา เเละงบฯ ต่างๆที่คนกรุงเทพมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด

ด้าน ภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตบางซื่อ ในฐานะโฆษกคณะทำงานระบุว่า คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล จะเสนอแก้ไขข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 9 ข้อ อาทิ การตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต , การถ่ายทอดสดในการประชุมของสภากรุงเทพมหานคร เพื่อความโปร่งใสเเละการมีส่วนร่วมของประชาชน, การแก้ไขข้อบัญญัติเกี่ยวกับที่ดินที่รกร้าง, การจัดเก็บภาษีป้ายอิเลกทรอนิกส์ โดยเน้นที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ ที่มีการหลีกเลี่ยงการเก็บภาษี เพื่อให้มีความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการรายย่อยและเพื่อให้กรุงเทพมหานครจัดเก็บรายได้ในส่วนนี้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย, การจัดสรรงบประมาณใหม่ การจัดการขยะ การระบายน้ำ, การกระจายงบประมาณให้ประชาชนมีส่วนร่วม, การพิจารณางบผูกพันที่ทำให้การก่อสร้างล่าช้า, การพิจารณาบรรจุครูพี่เลี้ยงพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก, การเปิดเผยร่างสัญญาเเละบันทึกการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว และการแก้ไขการบำบัดกลิ่นของโรงกำจัดขยะอ่อนนุช เพื่อที่จะผลักดันแก้ไขข้อบัญญัติเสนอต่อ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อขับเคลื่อนเเละยกระดับสภากรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ

Tags: , , ,