วันนี้ (18 มิถุนายน 2567) ศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมพิจารณาคดีสำคัญอย่าง ‘คดียุบพรรคก้าวไกล’ ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นคำร้องให้ดำเนินคดียุบพรรคก้าวไกล ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) เนื่องจากมีพฤติการณ์เข้าข่ายล้มล้างการปกครองและเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จากกรณีเสนอ ‘นโยบายแก้ไขกฎหมายอาญา มาตรา 112’

12 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ร้อง (กกต.) ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 และเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณา ต่อมา กกต.ได้ยื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมในวันที่ 14 มิถุนายน และ 17 มิถุนายน 2567

ขณะที่วันนี้ ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญมี 4 คำสั่งออกมาดังต่อไปนี้

1. เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณากำหนดให้บุคคลเสนอบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริง หรือความเห็นล่วงหน้าต่อศาลรัฐธรรมนูญตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยต่อไป

2. มีคำสั่งให้นำพยานเอกสารในสำนวนการไต่สวนคดีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2567 มารวมไว้ในสำนวนคดี เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

3. กำหนดนัดพิจารณาต่อไปในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567

4. กำหนดให้คู่กรณีเข้ามาตรวจพยานหลักฐานในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567

ในวันเดียวกันนั้น ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณากรณีที่วุฒิสมาชิก 40 คน รวบรวมรายชื่อ เพื่อยื่นตีความว่า ความเป็นรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงหรือไม่ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (4) และ (5) ภายหลังแต่งตั้งพิชิต ชื่นบาน เป็นรัฐมนตรี ทั้งๆ ที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากพิชิต เคยถูกศาลฎีกามีคำสั่งจำคุกเป็นเวลา 6 เดือน ในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล

โดยศาลฯ พิจารณาเห็นว่า เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้หน่วยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานภายใน 15 วัน และกำหนดนัดพิจารณาต่อในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ต่อไป

Tags: , ,