วันนี้​ (20 พฤษภาคม 2565) ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบร่างแผนการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับสถานบริการ สถานประกอบการ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบ อบ นวด สถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เริ่ม 1 มิถุนายน 2565 พื้นที่ในการเปิดดำเนินการ ได้แก่ พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว สีฟ้า และพื้นที่เฝ้าระวังสีเขียว รวม 31 จังหวัด ซึ่งรวมถึง กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ชลบุรี และอุดรธานี โดยกำหนดให้บริการ จำหน่าย และบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกิน 24.00 น. และเปิดบริการ ไม่เกิน 24.00 น. แต่ยังงดกิจกรรมการให้บริการเครื่องดื่มที่มีการใช้แก้วร่วมกัน งดกิจกรรมส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้) การให้บริการที่มีการคลุกคลีและสัมผัสใกล้ชิดกับลูกค้าจะต้องสวมหน้ากาก

นายแพทย์ ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า มาตรการดังกล่าว ให้หยุดการบริโภค ปิดร้าน ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด และให้กลับบ้านภายใน 24.00 น. รวมถึงงดกิจกรรมการใช้แก้วร่วมกัน

ขณะเดียวกัน การคลุกคลีกัน โดยเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้องกับสัมผัสตัว เช่น อาบอบนวด ต้องสวมหน้ากาก โดยผู้ให้บริการต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ และต้องได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น ขณะเดียวกัน การคัดกรองความเสี่ยงของพนักงาน ต้องให้ผู้ให้บริการคัดกรองให้ได้ ผ่านแอปพลิเคชัน Thai Save Thai หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ขณะเดียวกัน ให้ตรวจ Antigen Test Kits ทุก 7 วัน หรือเมื่อมีความเสี่ยง ส่วนผู้รับบริการนั้น หากได้รับวัคซีน 2 เข็ม รวมถึง ‘บูสเตอร์โดส’ ก็สามารถเข้ารับการบริการได้แล้ว

สำหรับผู้ให้บริการ ต้องจากคณะกรรมการโรคิดต่อจังหวัด ทำการประเมินตัวเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid 2+และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยต้องมีระยะห่างระหว่างโต๊ะอย่างน้อย 1 เมตร มีการระบายอากาศที่ดีพอ และจัดให้มีการตรวจสอบผู้รับบริการตลอดเวลาว่าได้รับวัคซีนครบถ้วน รวมถึงเข็มกระตุ้น